Het is de moeite waard om onderstaand artikel te lezen en je gedachten daar over te laten gaan.
Shelley von Strunckel heeft het zo mooi verwoord dat ik haar artikel graag gebruik.

Uit: SOUL SECRETS
Redactie Emily Anderson

GEHEIMEN VAN DE TOEKOMST

Shelley von Strunckel
De toekomst voorspellen

Het is zowel een geschenk als een last om astroloog te zijn. Niet alleen is de complexe filosofische traditie van de astrologie oneindig boeiend, ze stelt me ook in staat iets voor anderen te betekenen omdat ze een unieke verscheidenheid aan adviezen biedt.
Aanvankelijk was ik een geboeide leerling, later had ik privé- sessies met cliënten. Dat hield in dat ik hun persoonlijke horoscoop en de planeetbewegingen duidde om een strategie te bepalen voor kwesties die varieerden van persoonlijke besluiten tot zakelijke manoeuvres. Wat het laatstgenoemde betreft, had ik het voordeel dat ik een commerciële achtergrond heb. In 1991 begon ik de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse horoscooprubrieken te schrijven die nu wereldwijd worden gepubliceerd. Het is hard werken, maar brieven en e-mails van lezers over hoe mijn rubrieken persoonlijke inzichten hebben opgeleverd of behulpzaam zijn geweest bij specifieke problemen maken de inspanningen meer dan goed.

De keerzijde is de eigenaardige reactie die ik soms van mensen krijg. Astroloog zijn roept reacties op die variëren van ontzag tot argwaan. Men veronderstelt dat ik de toekomst kan voorspellen, dat ik precies weet wat er morgen, volgende week, volgend jaar of over tien jaar gaat gebeuren. En veel mensen zijn ervan overtuigd dat ik over vertrouwelijke informatie beschik ten aanzien van wat er precies met hen gaat gebeuren. Er hebben zich situaties voorgedaan waarin ik werd voorgesteld aan iemand die, voordat ik zelfs maar hallo kon zeggen, reageerde met de opmerking: ‘Ik wil het niet weten,’ en wegvluchtte!

Maar het klopt wel om te zeggen dat ik meer weet over wat er gaat gebeuren dan de gemiddelde persoon. Astrologie is gebaseerd op de beweging van de hemellichamen, de zon, de maan en de planeten, door de twaalf tekens van de dierenriem. Die zijn bestudeerd sinds de mensheid zich ergens vestigde en de relatie begon op te merken tussen gebeurtenissen aan de hemel en die op aarde. In die eerste waarnemingen werden de grote cycli opgemerkt die enerzijds de grote tijdperken in de geschiedenis vormen en anderzijds, zoals astrologen geloven, de meer persoonlijke cycli van ons dagelijks leven.
Ongeacht of er sprake is van iemand die zijn horoscoop in de krant leest of een cliënt wiens persoonlijke horoscoop ik bestudeer, tegenwoordig gaat het niet over het voorspellen van de toekomst. Het gaat over het overstijgen van het heden en het grotere verband zien. Dat is geen vluchten voor de meedogenloze complexiteit van het dagelijkse leven. Het is eerder een uitnodiging om het leven, het lot en de vrije wil vanuit een totaal ander, complexer en uiteindelijk praktischer perspectief te bezien.
Toen ongeveer 4000 jaar geleden de astrologische principes voor het eerst werden omschreven, was de wereld een metafysische wereld waarin de hoogtepunten en dieptepunten van het leven werden beschouwd als onderdeel van een natuurlijk en onvermijdelijk ritme, De natuur overheerste en de mensheid had geen andere keuze dan zich daaraan aan te passen; iedere mens moest het beste van zijn noodlot maken. Dat de vrije wil. De ironie wil dat de wetenschappelijke methode, die het mogelijk heeft gemaakt een mensheid te bedenken die bevrijd is van ziekte en hongersnood, de individuele geest heeft onderdrukt.

Het klopt dat er tijden zijn waarop we allemaal graag onze verantwoordelijkheden willen negeren en onze toevlucht nemen tot het lot. Daarom wenden veel mensen die onder druk staan zich tot voorspellingen van metafysische aard, handlijnkunde, kaarten of horoscopen, en daarmee hopen zij zich te ontdoen van de noodzaak om zelf uitdagende situaties het hoofd te bieden. Ondertussen geloven anderen dat zij, door zulke voorspellingen volledig te negeren, uitdrukking geven aan hun vrije wil. Geen van beide is correct.

Het klopt dat de mensheid op een bepaald punt weinig keus had. Het lot bepaalde in de vorm van geboorte, geslacht, economische en sociale omstandigheden een bestemming waaraan alleen de dapperste en meest vasthoudende mensen konden ontsnappen. Maar de situatie is veranderd. Hoe hardvochtig de wereld tegenwoordig soms ook lijkt, er is sprake van een groeiend bewustzijn en toenemend verantwoordelijkheidsbesef individueel, met betrekking tot anderen en tot de aarde.
Als gevolg daarvan vormt zich een nieuwe verhouding tot het lot. Het staat niet langer vast, maar is onderhandelbaar. Dus ook voorspellingen moeten opnieuw worden gedefinieerd. Ze moeten worden gezien als een momentopname van de situatie zoals die zich hier en nu voordoet, een afspiegeling van zowel de omstandigheden als de houding van het betrokken individu op dat moment. Maar een momentopname legt een voorbijgaand moment vast, niets meer. Als je iets verandert, in de omgeving of de kleding, en je zou slechts een paar minuten later weer een foto nemen, zou die er totaal anders uitzien.
Evenzo, hoewel je met astrologie heel nauwkeurig de grote en kleine cycli waarmee een mens te maken zal krijgen kunt voorspellen en de waarschijnlijke reactie van een geboorteteken of die persoon op een specifieke situatie kunt omschrijven, is het geheel aan de betrokkene wat die werkelijk verkiest te doen. Die kan zijn vrije wil uitoefenen.

Het doel van voorspellingen is daarom tegenwoordig niet om te ontdekken wat het lot heeft bepaald en dat te accepteren. Voorspellingen hebben meer te maken met het verwerven van inzicht in de aard van de tijd, de waarschijnlijkheid van onverwachte wendingen en verrassende veranderingen, en wat zelfs nog belangrijker is, hoe iemand waarschijnlijk zal reageren. De taak is om dat alles vast te stellen en een bewuste, goed geïnformeerde beslissing uit vrije wil te nemen, een beslissing waarin voorspellingen worden onderkend als waarschijnlijke ontwikkelingen. Dit, in combinatie met inzichten in je karakter en de neigingen die blijken uit je persoonlijke horoscoop, bieden het voordeel dat je gewaarschuwd bent waarmee in feite de vrije wil wordt versterkt.

De ironie is daarom dat iemand die op zoek gaat naar voorspellingen, van welke aard ook, in feite meer zeggenschap heeft over zijn lot dan iemand die ze uit de weg gaat. Iemand die dergelijke voorspellingen negeert kan wel denken dat hij vrij is van invloeden van buitenaf. Maar niemand staat los van de invloed van de cycli in de natuur en zijn eigen reacties op zaken die hij het hoofd moet bieden.
Ware kracht komt niet voort uit ontkenning van de ritmes van het heelal. Ze komt voort uit respect voor hun grootsheid en door hun voorboden waar te nemen, te begrijpen en te respecteren, en pas als dat is gebeurd je beslissingen te nemen.