Wij zijn gelijk in onze diversiteit

De conjunctie van Jupiter en Saturnus

De wegwijzers van het universum.

Door: Tineke Boogaarts

De conjunctie van Saturnus en Jupiter op 21 december, het is een hot item op de fora van astrologen en zij die daarin geïnteresseerd zijn, en ook mij heeft het aan het denken gezet.
Wat betekent dit voor ons, voor mij, voor jou?

Ik bots er, als zo vaak, tegenaan dat veel mensen de sterrenhemel verantwoordelijk houden voor wat er op de wereld gebeurt. Het ligt naar mijn gevoel anders.

Ik zie het simpel gezegd zo:
Als de Zon schijnt dan kunnen we zeggen dat deze iets beweegt op aarde, hij geeft warmte, hij zorgt voor processen in de natuur. Hij doet iets met ons. Ja toch?
Maar hangt het niet van onszelf af wát wij daarmee doen?
Gaan we in die zon staan of zoeken we de schaduw op? Hebben we zaadjes gezaaid, water gegeven en staan ze op een plek waar de zon zijn stralen kan verbinden met de groei?
Staan we achter glas of midden in een heideveld, doen we de schermen naar beneden of doen we de jas uit, zodat de vitamine D onze huid kan bereiken?
Zo is het in de gehele astrologie, de planeetstanden geven de mogelijkheden, maar wij bepalen wat we er mee doen.

Alle planeten, lichten en punten hebben hun eigen cycli. Van de Maan kennen we die het beste omdat we gegund zijn om zijn veranderingen aan de hemel te mogen aanschouwen. De Volle Maan is het meest duidelijk waarneembaar, maar achter de horizon weten we dat als de maan en de zon op eenzelfde ‘plek’ staan, dit ook een belangrijk fenomeen is, namelijk de Nieuwe Maan. Voor de mensen die daar iets meer van weten betekent het een nieuw begin van 28 dagen tot de volgende Nieuwe Maan ons weer wakker schudt.
Jupiter draait in 12 à 13 jaar rond de gehele dierenriem en Saturnus doet daar 28 jaar over. Gemiddeld zullen zij elkaar eens in de 20 jaar tegenkomen en dan is er voor dit tweetal een nieuwe cyclus. Net als bij de Nieuwe Maan, een nieuw begin, maar nu met de energieën van Jupiter en van Saturnus en omdat deze veel langer duurt dan die van de Maan zal het meer impact hebben.
Dit jaar dus op 21 december exact, maar daarvoor zeker al merkbaar.

Er is dit keer echter nog meer aan de hand.
De twee planeten hebben net voordat ze samen komen de stap naar een ander astrologisch teken gemaakt en wel naar het luchtteken Waterman, ook wel bekend als Aquarius.
En daar gaan ook weer bellen rinkelen en het Aquarius tijdperk is hierbij vooral de associatie.
Er is nog een ander fenomeen.
De Afgelopen 200 jaar heeft dit tweetal steeds in een aardeteken gestaan, nu komt het in een luchtteken en blijft in het element lucht voor de komende 200 jaar.
Buiten de andere planeten, die natuurlijk ook invloed hebben, zijn dit al een aantal stappen die de fantasie aan het werk zetten en dat is goed!

Laat de vrije fantasie maar werken, want die komt voort uit jouw ‘brein en zijn’ en zal je leiden naar dat wat jij wenst of vreest. Lees alles wat anderen er over schrijven en luister vooral naar je gevoel, want we lezen vaak alleen maar wat binnen ons stramien, onze levensfase en bijbehorende levensfilosofie, valt.
Wat daarin niet past verwerpen we, of komt zelfs ons bewustzijn niet binnen.
En zo lijkt de astrologie in elk van ons op de juiste plaats te vallen.
Astrologie is objectief in zijn standen, zoals hierboven beschreven staat, maar wat het voor ons doet, ligt aan ons, aan jou en mij, aan de tijdsgeest en de evolutie.
Persoonlijk ligt het vooral aan het niveau waarop jij denkt en daarin kan mogelijk de piramide van Maslow een hulpmiddel zijn.
Ben je bezig met materiele zaken, dan plaats je het in een betere baan waar je meer verdient of dat grotere huis dat nu misschien mogelijk kan worden.
Ben je op een ander niveau dan hoop je bijvoorbeeld op aansluiting bij gelijkgestemde zielen of acceptatie door bepaalde mensen die je na aan het hart liggen.
Ook onderstaande duiding is door mensen, in dit geval door mij, gemaakt en kan verschillen met wat er kosmisch echt aan de hand is. Daar hebben we nauwelijks zicht op, nee, ook wij astrologen niet.
Kijk naar je eigen reacties als je het leest.
Observeer jezelf en beweeg mee, als je dat kunt.

Saturnus is de planeet van structuur en de aardse werkelijkheid. Hij heeft te maken met wat wij hier op aarde neerzetten, wensen en angsten. Het heeft met het ‘ego’ te maken en door zijn aarde-natuur houdt hij de voetjes op de grond en ziet vooral de zintuigelijke werkelijkheid. In het teken Steenbok waar hij de laatste jaren gestaan heeft (en bij de planeet Saturnus hoort) wordt ook al het aardse, de structuur en organisatie, benadrukt.
Saturnus vraagt (vanuit de kosmische energie) ook:
‘Wat wil jij hiermee?’ Wat is voor jouw groei, jouw evolutie belangrijk?
Hier komen we zeker het ego tegen.

Even terzijde: Pluto staat vanaf 2008 ook in Steenbok en beiden hebben grote invloed op de structuur die altijd weer aan verandering onderhevig is. Deze planeet zal in 2023/2024 ook naar Waterman gaan en de Aquarius energie versterken.

Bij de overgang naar Waterman kunnen we dus verandering verwachten. En, oh, wat hebben we toch een weerstand tegen verandering……!
De signalen zijn er al, want het is nooit van de een op de andere dag dat er grote veranderingen plaats vinden en het is zaak om te zien waar de chaos is, want die gaat vooraf aan de ordening.
Waar zit jouw chaos?
Waar zit onze collectieve chaos?

Ik zie voor dit laatste vooral de regeringen, de leiders die onze maatschappij zouden moeten sturing geven, zij lijken de draad kwijt te zijn, want oude waarden schijnen niet meer te werken.
Mij raken ze al jaren niet meer, diep van binnen, het blijft buitenkant en manipulatie.
Het volk komt in opstand en hoewel zij denken dat ze krachten bundelen is er steeds meer versnippering en plakken ze hun eigen, individuele, behoeftes (die écht zijn!) op iets dat iemand met grote zeggingskracht naar buiten brengt. Ze groeperen in manifestaties, maar blijken bij nader inzien toch verschillende motieven te hebben.
De kudde wordt uit elkaar gedreven en de leiding probeert ze bijeen te houden. Dat veroorzaakt chaos en verdeeldheid.
Eigenlijk is er één grote roep: We willen het ANDERS!
Nou, dat zal gaan gebeuren!
Oog voor het individuele, de eigen authenticiteit, is een van de kenmerken van Waterman en wat daarbij zo mooi is, Waterman heeft ook oog voor het gemeenschappelijke.

Wauw!

Die energie is al voelbaar. Kijk als voorbeeld eens naar de gender problematiek, is het een probleem? Het hele alfabet is al haast aan de beurt geweest (LGBTQIAP) en groepen blijven uit elkaar vallen omdat ze toch weer anders zijn.
Ook relatievormen zijn aan het verschuiven en het traditionele gezin, als hoeksteen van de samenleving, vervalt in een minderheid, zeker als we eerlijk kijken naar wat er binnenin ons leeft. Terwijl de hang naar verbinding juist groter wordt, valt de traditionele vorm uit elkaar.
Betutteling, iets waar Waterman ook wars van is, wordt steeds minder gewaardeerd en de enige tool die men direct (korte lontjes door opgekropte frustratie) inzet is protest.
Overal zien we protesten!

Wat komt Saturnus in Waterman ons aan energie brengen om hier mee om te gaan: de mogelijkheden voor herstructurering waar individuele, authenticiteit, een stem mag hebben, maar wel in verbinding met anderen.
Alleen weten we nog niet hóe!

Saturnus gaat in verbinding met Jupiter een nieuwe koers varen.

Jupiter is een vuurplaneet en hoort bij Boogschutter. Hij heeft op veel zaken invloed, maar is vooral onze leraar, onze genezer en hij heeft de neiging om alles te vergroten. Dat laatste is bij sommige gebieden heel wenselijk, bijvoorbeeld bij onze welvaart (wat is dat, zullen we ons afvragen), maar op gebied van lichaamsgewicht is vergroten niet altijd zo wenselijk.
Groei is een woord dat bij Jupiter hoort en dat willen we allemaal, alhoewel…… Niet alle groei is positief. We gaan omdenken, dat is ook Waterman, creatief worden en Corona heeft ons in die stroom gebracht, gewild of ongewild.
Jupiter is een optimistische energie en kan een positieve sfeer of stemming geven, maar ook overdrijven.
Hij ziet uit naar de toekomst en kan richting bepalend werken.
Hij is de leerling en de leraar.

Hierbij is vooral dat wat jij, de groep, of regering, als goed ziet.
Goed en fout kan relatief ingezet worden. Wat voelt ‘juist’.
En daar gaan de duidingen van de astrologie alle kanten uit. Wij zijn geneigd om onze wensen te plakken op de voorspellingen en daar is niets mis mee, als je maar blijft kijken en luisteren naar wat er gebeurt in de werkelijkheid, in de reëel, zich veranderende wereld.

Als je de signalen van de kosmos kunt ontvangen juist kunt interpreteren ben je een lichtwerker die de mensheid verder kan helpen. Zij kiezen echter nooit voor de luide roep van de kansel, het bordes of de zeepkist. Zij fluisteren en zij die dat kunnen horen gaan mee, anderen niet.
Waterman maakt meer mensen gevoeliger voor die stem.
De vijfde dimensie wordt gehoord, nog niet duidelijk, maar toch….

Saturnus en Jupiter bundelen hun krachten en fluisteren je toe dat er verandering op komst is, een veranderde samenleving waar individuen hun stem mogen laten horen (eerst naar zichzelf), maar ook respect hebben voor andere individuen die hun stem laten horen.
De zoektocht naar een nieuwe vorm van leiderschap, politiek, is begonnen. Het zal vanuit de bodem omhoog rijzen en nieuwe vormen aanreiken.
Oude organisatiestructuren gaan verdwijnen. Dat kan natuurlijk niet op stel en sprong.
Tijd is nodig en gezien de cycli van de planeten kan daar wel eens 200 jaar overheen gaan.
Het ei is gelegd en de broedfase kan beginnen.

Ik weet echt niet meer dan dat en het is aan ons, individueel en collectief wat we er mee gaan doen. Bewustwording van behoeftes en weten op welk niveau dat ligt is nodig en er zullen steeds meer mensen komen die verder kijken dan wat er nu nodig is voor zichzelf en voor onze naasten, onze wereld en het universum. Openstaan voor verandering is hiervoor nodig én het loslaten van oude patronen, behoeftes en zienswijzen noodzakelijk.
Bedenk bijvoorbeeld dat mensen die in hun laatste levensfase zijn beland ineens andere zaken zien die belangrijk zijn, omdat materiele zaken minder belangrijk zijn in die fase.

Bewustwording is een groot goed, en voor iedereen weggelegd op zijn eigen niveau.

 

We zijn allemaal verschillend en daarin zijn we gelijk.
Dat is Waterman/Aquarius.

December 2020

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen