Neptunusneptunus

Het is niet elk mens gegeven een periode mee te maken dat Neptunus in Vissen loopt. Belangrijkste oorzaak hiervoor is de
omlooptijd van Neptunus. Een omwenteling van Neptunus om de Zon duurt namelijk ongeveer 165 jaar. Neptunus werd in 1612 voor het eerst waargenomen door Galilei, maar de echte ontdekking vond plaats op 23 september 1846, net voor hij in het teken Vissen zou gaan lopen.

Dit jaar (2011) gaat Neptunus op 4 april in het astrologische teken Vissen lopen. Daar blijft hij tot 5 augustus wanneer via de retrograde beweging de terugkeer in Waterman tot stand komt.
Vanaf 3 februari 2012 blijft Neptunus voor vele jaren in Vissen en wel tot 30 maart 2025. Hij werkt als zodanig uit op de gehele maatschappij en verandert het ’tijdsbeeld’.

De uitwerking van Neptunus door het teken Vissen is niet altijd eenvoudig vast te stellen. De enige eerdere periode die we als mensheid, bewust van het bestaan van Neptunus, hebben meegemaakt is de periode 1847-1862 geweest. Daarnaast is het niet eenvoudig om de uitwerking van de transit van Neptunus door een teken goed te analyseren, omdat de effecten meestal niet de meest in het oog springende gebeurtenissen opleveren.
Waar een transit van Pluto voor diepgravende omwentelingen zorgt en Uranus voor vernieuwing en plotselinge gebeurtenissen werkt Neptunus op idealen, beeldvorming en vervaging en dat zijn nu eenmaal zaken die minder snel concreet zijn uit te drukken.

Met Neptunus in Vissen wordt oa gewerkt aan ideeën over een volmaakte maatschappij en vinden hervormingen plaats in zorg, gevangenissen en de kunst. Neptunus heeft een breed scala aan thema’s, van de aardse grenzeloosheid in de vorm van verslavingen tot de meest spirituele ervaringen waarvan Jezus een voorbeeld mag heten.
Andere thema’s die bij Neptunus horen hebben te maken met:
vluchtigheid, water, grenzeloosheid, etherische zaken, spiritualiteit en spiritualiën, dromen, verliefdheden, wanen en hallucinaties, fotografie en film, kunst, muziek, illusies, virussen, besmetting, enz.

We kijken terug in de geschiedenis om meer te weten te komen over de uitwerking.
Voorbeelden van mensen die met Neptunus in Vissen in de periode van 1847-1862 werden geboren zijn:

  • Karl Marx, grondlegger van het communisme, werd geboren in 1848.
  • Vincent van Gogh, onnavolgbaar schilder en grondlegger van het neonimpressionisme, werd geboren op 30 maart 1853.
  • Sigmund Freud, psycholoog en “ontdekker” van het feit dat er een onderbewuste moest zijn, werd geboren op 6 mei 1856

Voorbeelden van sociaal maatschappelijke initiatieven of bijzondere gebeurtenissen door Neptunus in Vissen uit deze periode zijn:

  • Florence Nightingale die tijdens de Krimoorlog 1853-1856 ontdekte dat de meeste soldaten niet stierven door oorlogshandelingen maar door gebrek aan goede zorg. Na terugkomst in Engeland richtte ze in 1856 een verpleegstersschool op in het St. Thomashospitaal in Londen, een van de eerste opleidingen op dit gebied en de invloedrijkste. In 1859 schreef ze Notes on Nursing, What It Is, and What It Is Not, het eerste moderne handboek voor de verpleging van zieken. Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, is van groot belang geweest voor oprichting van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). (Bron: Wikipedia).
  • De slag bij Solferino in 1859 in de oorlog tussen Oostenrijk en de Fransen met vele gruwelijkheden brachten Henri Dunant op het idee om het Rode Kruis op te richten.
  • Neptunus wordt ook in verband gebracht met epidemieën, virussen en bacteriën. De ontdekking van Louis Pasteur van het pasteuriseren in 1862 en van Semmelweiss over de bacteriële oorzaak van de kraamvrouwenkoorts passen uitstekend bij een transit van Neptunus door Vissen.
  • Ook in eerdere jaren zorgde Neptunus in Vissen voor opvallend nieuws. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van de orde der Franciscanen door Franciscus van Assisi in het begin van de 13e eeuw.
  • De opkomst va de homeopathie. Hahneman, de grondlegger van de homeopathie stierf in 1843, net voor Neptunus in Vissen liep, maar zijn leer is wel verspreid in die jaren.
Wat kunnen we nu verwachten?
Het blijft koffiedik kijken, want we weten de thema’s, maar niet welke zal naar voren springen en hoe zal dat gebeuren.
Het is wel wonderlijk dat juist nu het verbod op geneesmiddelen die hun grondslag hebben uit de natuur onderworpen worden aan strengere regels in Europees verband. http://www.savenaturalhealth.eu/ .
Neptunus in Vissen zou daar wel eens een gunstig effect op kunnen hebben en er voor zorgen dat dit niet doorgaat.
Verder zou er op het gebied van viruswetenschap voortgang gemaakt kunnen worden en ik denk dan ook aan antibiotica, waar veel resistentie tegen ontwikkeld is geworden. (op het moment van schrijven wist ik nog niet van de Ehec-bacterie die zo’n invloed zou hebben in Duitsland)
Op het gebied van medicijnen zie je al verwarring en de tegenstellingen zich verscherpen tussen allopatische en alternatieve medicijnen. Maar ook de oproep aan de farmaceutische industrie om hun macht te verkleinen en niet alleen aan geld te denken. De mens zal steeds meer invoelend naar zichzelf handelen en de regie naar zichzelf gaan trekken. Het kan ook niet anders, want de kosten lopen zo hoog op dat het niet meer op te brengen is. Zelfregulatie wordt een kernbegrip waarbij de alternatieve kijk niet meer is tegen te houden. Dan maar zelf in onze achtertuintjes de bloemen voor de Bachremedies planten.
De gezondheidszorg zal meer vanuit het hart plaats gaan vinden, want mensen die werken met hun hart kosten minder geld dan de mensen die werken met het oogpunt om te verdienen, voor geld en macht.
In muziek verwacht ik een verandering naar een wat meer harmonieuze tendens. Dit ook al onder invloed van Pluto in Steenbok die alles wat trager lijkt te maken. In reactie op de laatste stuiptrekking van Pluto in Boogschutter ‘de rap’ lijken nu weer meer klassieke vormen terrein te winnen. Nieuwe stromingen zullen meer een streling voor het oor worden en de gestroomlijnde dans zal de hoekige danspassen van de jeugd van rond de eeuwwisseling vervangen.
Hoekig wordt rond, vast wordt vloeibaar, verstand wordt gevoel, hard wordt zacht.
‘ ZUIVER’ is het meest haalbare wat Neptunus nastreeft.
De grenzeloosheid blijft en aan de ene kant zien we het drankprobleem groter worden. Niet verwonderlijk als je denkt aan de grote groepen jeugd die het comazuipen tot iets wekelijks hebben gemaakt, want dit is de generatie die verwacht wordt veel Korsakov patiënten op te leveren. Nu zien we dit al bij enkele jonge mensen gebeuren.
Aan de andere kant zal er een grenzeloosheid op spiritueel gebied waarneembaar zijn en zullen steeds meer mensen toegang krijgen tot meerder dimensies. We hoeven niet meer naar een paragnost, want we kunnen het zelf. De 5e dimensie zal langzaam over ons gaan neerdalen en we gaan er meer van begrijpen.
Wie gaat het merken?
De mensen die er het eerst mee te maken krijgen zijn zij die hun Zon of Maan in het teken Vissen hebben en wel in de eerste graden. De vroege Vissen.
Dan de mensen met het tegenovergestelde Sterrenbeeld, zij met de Zon in Maagd. Ook weer eerst de vroege Maagden. Zij zullen wat meer weerstand hebben, want meegaan mat Vissen is wat tegengesteld aan de Maagdencultuur.
Uiteraard zij die een Vissenascendant hebben.
Verder iedereen die een planeet op de eerste graden van een teken hebben staan zullen in meer of mindere mate de energie van Vissen gaan merken. Van chaos tot inspiratie, van grenzeloosheid tot helderziendheid. Ga mee met de stroom, als deze goed voelt.

Doe eens een Neptunusdagje:

Geen plannen, maar je mee laten nemen met de impulsen van het moment, ook wel FLOW genoemd. Doe veel met water, sauna, of bad, laat je meevoeren door de wind en je stemming. Als je wilt mag je slapen, of tv kijken, want dit zijn ook Vissen-dingen.neptuusmeisje
Drank kan ook, maar de kater laat je hard vallen.
Neem dan liever een gezondheidsmixje van fruit en/of groente.
Ga naar zee of staar over de weilanden naar de horizonten, droom en maak woeste plannen die jou de meest ideale situatie  gewaar laten worden. Wandel en laat je gedachten de vrije loop. Schrijf een gedicht of maak een waterverfschilderij.

Speciaal op Maan-in-Vissen dagen lukt dit:
Op Facebook krijg je de ‘Planetenvandaag’ als je je aanmeldt bij Noordknoop