Er is meer tussen hemel en aarde.

hemel en aarde

Dat onderwerp hield Jacky al tijden bezig en als medium wist ze uit eigen ervaring dat er veel meer was dan wat wij ogenschijnlijk waarnemen.
Zij had echter de behoefte dit in groter verband verder te verspreiden, zodat meer mensen daarmee aan de slag kunnen gaan.
Hiervoor initieerde zij een lezing met daar aan gekoppeld een discussie, waarbij Tineke Boogaarts, als astrologe ook een rol had. (19 januari 2018)
Dat werd en groot succes, mede doordat iedereen zijn verhaal kon delen. Vooral dat laatste werd als zeer prettig ervaren.
Het idee ontstond om hier een vervolg aan te geven en we hebben besloten dit te gaan doen.
De leiding van de gesprekken berust bij Jacky van de Berkt.

 

 

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is er van 2 tot 4 een open middag om uit te wisselen.

 

Onderwerpen die naar voren kwamen en die op de open middagen verder kunnen worden uitgediept waren o.a.:

  • ervaringen met overleden kinderen die nog iets kwamen vertellen (ook na een miskraam)
  • ervaren dat iemand gaat sterven en dit niet door een ziekte maar een ongeval
  • is er lot of vrije wil?
  • toestanden van trans, visioenen en andere ‘zijnsbelevingen’ om in andere lagen te komen
  • hoe kun je ouderen helpen om minder bang voor de dood te worden
  • hoe die ervaringen helpen bij acceptatie van ingrijpende gebeurtenissen
  • waarom bepaalde dingen ons overkomen, wat hebben ze te zeggen
  • enzovoort

Eigenlijk drijft de nieuwsgierigheid ons naar wegen waar eventuele antwoorden te vinden zijn. Niet met het hoofd, maar met het hart.
En het uitgangspunt van de open middagen zal dan ook steeds een thema zijn waarbij de vraag “waarom…..” of “wat…….” centraal staat.
We beginnen elke middag met een thema, maar geven onszelf de vrijheid én de ruimte om de spirits tussenbeide te laten komen voor inspiratie en dat kan naar andere onderwerpen leiden.
Maar er is ook ruimte voor jouw vraag die ter plekke opkomt of van tevoren gesteld kan worden, of jouw ervaring die je graag wilt delen.
We hopen dat er ook mensen komen die op de drempel van ‘meer’ staan en geïnspireerd kunnen worden door de aanwezigen met al wat meer ‘meer’.


De eerste middag was op vrijdag 2 februari en heeft daarna elke maand plaats gevonden.
Er zal steeds een ander thema zijn, de sferen bepalen dat.

opgeven mag bij Jacky van der Berkt
plaats: Centrum Noordknoop, Regenboog 86, 3824 ED Amersfoort (Nieuwland)
bijdrage: 8 euro

Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Noordknoop, zie kolom hiernaast.