De Ascendant inspireert

Een nieuw project dat gaat leiden naar een boek en we zijn daar zeker nog tot ver in 2018 mee bezig.

Een experiment om met behulp van een groep mensen die meedenken een boek tot stand te brengen dat ook echt uit de praktijk de ervaringen haalt.
Dit concept is al gebruikt bij het boek Lunaren en heeft daar fantastisch gewerkt. Hieraan heeft toen een groep van 40 mensen mee gedaan.

Bij de ‘Ascendant inspireert’ werkt het als volgt:
Je geeft je op via de webwinkel en na betaling krijg je de eerste uitgave dan (vrijwel) direct gemaild. In juli, als we starten, bestaat dit uit zo’n 22 bladzijden.

Update oktober: er zijn nu >70 pagina’s (A4) en als je je nu opgeeft krijg je de tweede editie met al het bijgewerkt materiaal.
We werken vanaf nu verder met delen van het boek, omdat het ondoenlijk is om steeds het geheel te lezen.
Van de astrologische tekens hebben we nu Ram, Tweelingen en beetje Stier gehad. Nu staat maagd in de belangstelling.

Hieronder krijg je alvast de (voorlopige) inleiding te zien.
Dan is het de bedoeling dat je het leest, geïnspireerd raakt,
(vooral ook door de groene vragen bij de vederen pen) en ervaringen van jouzelf en van mensen die dichtbij zijn naar Tineke mailt.
Je wordt een soort co-writer.
Tineke gaat deze ervaringen en visies dan invoeren daar waar ze het best tot hun recht komen (en als ze relevant zijn) en bij de volgende uitwerking is dat dan verwerkt. Aangevuld met zaken die verder onderzocht en boeiend zijn binnen dit onderwerp.
De eerste tijd zal het vooral gaan om de twaalf tekens die als Ascendant voorkomen. De eerste twee (Ram en Stier) zijn al geschreven in concept.
Zo groeien we met elkaar in het boek en je hebt steeds de nieuwste versie tot je beschikking en …. het ontstaat echt vanuit de praktijk en niet van achter een bureau.
Er is ook al een besloten Facebookpagina waarop kan worden uitgewisseld.

Er is nog geen definitieve kaft en deze afbeelding zal voorlopig als een soort logo worden gebruikt.
Mogelijk zijn er ook creatieve geesten die zich over de voorkant willen buigen.
Trinke van Dam heeft destijds de voorkant van het boek Lunaren gemaakt.

Wil je meedoen, geef je op via de webwinkel of lees meer over de Ascendant algemeen
Je kunt ook alleen deze eerste editie bestellen, zonder mee te gaan doen.
Kijk in de webshop bij de tweede optie.


Inleiding
(zoals in de eerste editie van het boek)

Waar ik destijds, bij het behandelen van de Ascendant in mijn boek Lunaren, vooral achter kwam is dat de Ascendant, hoewel het woord met opstijgen[1] van doen heeft, voor mij juist met de landing te maken heeft en wel met het de entree op de aarde en de verbintenis ermee.
Dit is vooral omdat het te maken heeft met het tijdstip en de plaats van de geboorte, maar ook omdat de eerste ademhaling de verbinding met de aardse laag wordt gelegd. Op dat geboortemoment word je deel van de aarde waarop je voetjes komen te staan en adem je de lucht in die gehele wereldbevolking met elkaar deelt.
Je bent ingelogd, om in hedendaagse terminologie te spreken.
Al tijdens het schrijven van mijn boek Lunaren kwam ik er achter dat er best wel lacunes zijn in de literatuur over dit onderwerp en ik voelde toen al de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Dit leidde uiteindelijk tot een hoofdstuk over de Ascendant in dat boek, maar de focus lag daar op de Ascendant in de Solaar en Lunaar. Dit deel zal ik ook hierin meenemen, maar in een andere context.
Waar we ook achter kwamen door onderzoek te doen naar alle Solaar-Ascendanten, is dat dit punt je vergezelt in je gehele leven, juist met die aardse lessen.Leeftijden bleken belangrijk en vooral het vierde jaar, het negentwintigste en het drieëndertigste jaar vielen daarbij op en er ontstond een zoektocht naar een filosofie waarom dat zo was.Waarom is dit zo ‘geregeld’?Boeiend om het vanuit dat perspectief eens te bekijken en het wat breder te trekken dan de astrologische betekenissen alleen.De inhoud van de volgende bladzijden is vooral filosofisch gericht met daarbij de mogelijkheid om zelf te toetsen wat er (voor jou) klopt en of het meer inzichten geeft over het verloop van je leven. De interactieve mogelijkheden in de aanloop zijn een optie om het nog completer te maken.*
Essentieel, naast het teken, is Heer één, de planeet die het teken van de Ascendant hoort. Waar staat deze, want het huis dat hij bewoont geeft ook heel veel aanwijzingen voor thema’s in je leven.

Zoals altijd hoor ik graag wat je ervaart bij het lezen en vergelijken met horoscopen van jezelf en je dierbaren, zodat er steeds meer inzichten komen. Hierbij is de kracht van de crowd het onderzoeksterrein. Ik noem het Crowd-Wetenschap.

Amersfoort, zomer 2017

* (groene teksten zijn bedoeld voor de deelnemers aan het experiment en worden later verwijderd of veranderd)

[1] In het Engels to ascend