BOEK
‘De Ascendant inspireert’

Een nieuw project dat gaat leiden naar een boek en we zijn daar zeker nog tot ver in 2018 mee bezig, schreef ik in 2017.
Het is ondertussen 2021 en nu pas word ik er weer naar toe getrokken, net nu Saturnus over mijn Ascendant gaat en we midden in de Corona-crisis zitten.

Een experiment om met behulp van een groep mensen die meedenken een boek tot stand te brengen dat ook echt uit de praktijk de ervaringen haalt.
Dit concept is al gebruikt bij het boek Lunaren en heeft daar fantastisch gewerkt. Hieraan heeft toen een groep van 40 mensen mee gedaan.
Er is nu ook al veel aangeleverd en in het boek verwerkt.

Bij de ‘Ascendant inspireert’ werkte het als volgt:
Je geeft je op via de webwinkel en na betaling krijg je de eerste uitgave dan (vrijwel) direct gemaild. In juli, als we starten, bestaat dit uit zo’n 22 bladzijden.

>>>> 2021: nu neem ik het verder zelf ter hand en wacht af wat er spontaan binnenkomt.

Nieuw idee, 2021:

Er is nu eerst een pdf gemaakt met wat teksten uit het boek om een indruk te krijgen, een soort voorproefje van het boek.
Dat is hier nu te downloaden 

Er is nog geen definitieve kaft en deze afbeelding zal voorlopig als een soort logo worden gebruikt.
Mogelijk zijn er ook creatieve geesten die zich over de voorkant willen buigen.
Trinke van Dam heeft destijds de voorkant van het boek Lunaren gemaakt.

Zij is al aan het zoeken voor iets dat hier bij past.


Inleiding

(zoals in de vijfde editie van het boek)

De eerst ademteug is hét moment van geboren worden.

Waar ik destijds vooral achter kwam, is dat de Ascendant, hoewel het woord met opstijgen van doen heeft, voor mij juist met een landing te maken heeft.
Het is de entree op de aarde en de verbintenis ermee.
De eerste ademhaling bepaalt je Ascendant.
Het tijdstip en de plaats hiervan is essentieel, want dan begint het leven op aarde.
De Ascendant is bepaald en zal je gaan begeleiden, je hele leven lang.
Je bent, zodra je de eerste adem hebt binnengelaten, om in hedendaagse terminologie te spreken, ingelogd op deze aardbol. Je wordt deel van de aarde waar je voetjes op komen te staan. Je deelt de ingeademde en uitgeademde lucht met de gehele wereld.

Er zijn best wel lacunes in de literatuur over dit onderwerp en ik voelde de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten. Dit leidde uiteindelijk tot een uitgebreid hoofdstuk hierover in het boek Lunaren De focus lag daar echter op de Ascendant in de Solaar en Lunaar en niet op die van de geboortehoroscoop.

Ik kwam er steeds meer achter, dat dit punt in je radix je door je gehele leven vergezelt met aardse lessen en ik krijg steeds meer verhalen die dit bevestigen. De leeftijden waarop er een herhaling van de geboorte-Ascendant is, lijken belangrijk te zijn en vooral het vierde jaar, het zevenentwintigste en het drieëndertigste jaar vielen hierin op. Er ontstond een zoektocht naar een filosofie waarom dat zo was. Verder in die leeftijden speurend kwamen ook de leeftijden van achtenvijftig, tweeënzestig en zesenzestig jaar naar voren als veel voorkomende herhalingen van het radix-Ascendant-teken.

De grote vraag voor mij was: Waarom is dit zo ‘geregeld’?

Ik ga uit van een ziel die herhaaldelijk incarneert en steeds een nieuwe les meeneemt als hij inlogt op de aardse werkelijkheid en ik vind het boeiend om vanuit dat perspectief nader te bekijken wat de betekenis van de Ascendant is en het dan breder te trekken dan de astrologische betekenissen alleen.
Een deel van de inhoud is dan ook filosofisch gekleurd met daarbij de mogelijkheid om zelf te toetsen wat er (voor jou) klopt en te bezien of het meer inzichten geeft over het verloop van je leven. Het brengt je in een leuke speurtocht.
Daarnaast speel ik uiteraard met de praktische en concrete betekenis van alle Ascendant-tekens. Ik wil ten slotte alles terugzien in levende levens en mijn praktijk levert daar steeds weer de verhalen voor, vooral door de vele cliënten die mij deelgenoot maken van hun leven.
Ik leer daar zo veel van…………………………………..

de tekst zal nog bewerkt worden, steeds weer

Ik zoek nog heel veel voorbeelden, dus als jij een planeet op de Ascendant hebt laat het me weten hoe jij die ervaart. Misschien ga ik bij de verschillende Ascendant nog wel dit hoofdstuk bewerken. Dus het voorbeeld in de tekst zou dan bij de Leeuw-Ascendant komen. Zet je Ascendant er ook bij als je reageert.

Hieronder de inleiding zoals die er nu in staat (concept)

Hoofdstuk 6: Planeten op de Ascendant

Bij Planeten op de Ascendant is het van essentieel belang om te weten of die planeet in het eerste of het twaalfde huis valt. Als de planeet in het eerste huis valt dan staat de energie van die planeet voor het kasteel je, duidelijk zichtbaar op te wachten. In de praktijk komt het er op neer dat je direct al een bepaald stuk, de energie van de betreffende planeet, van de persoon te zien krijgt.
Bij een plek in het twaalfde huis moet je bij aankomst bij het kasteel eerst op zoek naar deze energie en dat kan ver weg zijn, omdat dit huisgebied, het twaalfde huis, buiten zicht is en ook wil zijn. In de praktijk wordt die planeet pas gezien als je de persoon wat beter kent.

Ik zal dus bij elke planeet een deel schrijven over een plaats in het eerste huis en een ander deel over een plaats in het twaalfde huis.

De orb (afstand tussen planeet en Ascendant) die ik aanhoud is maximaal tien graden, mede omdat de posities van de Ascendant vaak discutabel is aangezien een exacte geboortetijdtijd niet altijd voorhanden is en zelfs met deze 10 graden mag je flexibel zijn.

Tracht altijd in een gesprek er achter te komen hoe dat bij die persoon werkt. Het gaat er niet om dat jij als astroloog dat kunt vertellen, maar wat de persoon van de horoscoop ervan bewust is. Dan kom je tot een dialoog.

Via Facebook krijg ik dit verhaal van iemand met Heer één (Zon) op de Ascendant, in het twaalfde huis. Zij heeft Zon in Leeuw en een Leeuw-Ascendant.

Ik heb zelf niet in de gaten dat ik de aandacht op me vestig, of gezien wordt als ik binnen kom ergens. Wat wel belangrijk voor mij is, is dat ik er goed uit zie. Mijn haren moeten goed zitten en ik zal nooit zonder make-up de deur uitgaan.
Ik kan me van binnen heel erg onzeker voelen, ik zal me dan proberen achter iemand te verschuilen. Maar als het puntje bij paaltje komt zal ik het niet laten merken. Ik houd niet zo van aandacht

Hier zie je twee bijna tegengestelde krachten. De Leeuw-Ascendant valt meestal wel op, maar doordat de Zon, als Heer één, in het twaalfde huis staat wil die persoon juist niet opvallen.

Iemand met de Zon in het eerste huis én een Leeuw-Ascendant zal een heel ander persoon zijn. Die laat zichzelf helemaal zien en horen. Dat zou wel eens iemand kunnen zijn die bij binnenkomst de gehele ruimte met haar of zijn energie vult.

Is er iemand met deze stand? Alle Ascendanten en planeten zijn welkom.
Schrijf je ervaringen naar tineke@noordknoop.nl