Pluto in Steenbok

Pluto in Steenbok
Een nieuwe tijdgeest
geschreven in december 2007 door Tineke Boogaarts


steenbokEr staat ons een nieuwe tijdgeest te wachten.
Nadat Pluto de afgelopen jaren (1995 – 2008) in het teken Boogschutter de gehele wereld met elkaar heeft verbonden, zal deze planeet vanaf januari 2008 in het teken Steenbok een andere tijdgeest over de wereld uitstrooien. De veranderingen zijn nu al merkbaar.

Veranderingen zijn via de astrologie niet tot in detail voorspelbaar. Kijk alleen maar naar de geheel nieuwe communicatiekanalen die wereldwijd zijn aangeboord in de periode dat Pluto door Boogschutter liep. Met name woorden als www, internet en e-mail waren tien jaar geleden nog termen die niet tot onze vocabulaire behoorden, laat staan dat we in staat waren deze te voorspellen. Zo zullen de komende periode ook nieuwe begrippen en concepten, waar we nu nog geen weet van hebben, de wereld gaan verrassen.
We kunnen wel proberen een tipje van de sluier op te lichten en te kijken naar de gebieden die voor veranderingen in aanmerking komen, maar laten we niet de illusie hebben in die glazen bol scherp omlijnde figuren te zien. Eén ding is wel zeker: niets blijft hetzelfde!

Pluto als astrologische planeet
Pluto is een kleine planeet (in 1930 ontdekt), maar zijn invloed is onevenredig groot en in de astrologie is de werking ervan niet meer weg te denken.  Ook niet nadat afgelopen jaar zijn status als planeet door de astronomen is afgenomen, want voor de astrologie heeft dat geen gevolgen. Je kunt de verpakking wel veranderen, maar de inhoud blijft hetzelfde.
Zijn omloopsnelheid is traag en juist daardoor is zijn werking zo diep en intens.
Pluto wordt in de astrologie gezien als de planeet die ons op het pad van de Ziel wil brengen. Dit wordt ervaren als grote transformatie, grootse ommekeren in het leven, meestal gepaard gaand met weerstand op ego-niveau.
Op persoonlijk gebied leidt hij ons door crises heen en op wereldniveau gaan we grote verschuivingen zien, u hij in een andere energie zijn invloed gaat neerleggen.

De afgelopen periode, waarin Pluto zich door Boogschutter en Jupiter liet inspireren, werd gekenmerkt door één overkoepelend begrip dat zo kenmerkend is voor Boogschutter, namelijk ‘horizonverbreding’.
Hieronder vallen afgeleide begrippen als religie, buitenland, levensvisie, reizen, studie, filosofie en het hogere weten. Voeg deze bij elkaar in verschillende combinaties en mogelijkheden en je vindt elementen van de tijdgeest in de afgelopen 12 jaren: het internet, het reizen van volkeren over grenzen, zowel voor plezier als vanuit noodzaak, emigratie, geloofsitems in diversiteit en intensiteit, scholing, levensvisie, enzovoort.
Hoe een ieder dat ervaren heeft, is wisselend. De een ziet het grote voordeel van computer en internet en anderen zijn alleen gefocust op volksverhuizingen en problemen van allochtonen en de verschillende geloven. Waar we het wel over eens zullen zijn is dat er de afgelopen tijd met grote snelheid veranderingen hebben plaatsgevonden. Pluto heeft zich dan ook in een recordtijd door dit snelle en vurige teken Boogschutter heen geloodst. Twaalf jaar deed hij erover, terwijl hij zestien jaar in Steenbok zal blijven staan (tot 2024).

Wat staat ons te wachten als Pluto vanaf 2008 in Steenbok gaat lopen?
Steenbok is een aards teken en wordt geassocieerd met begrippen als structuur, verantwoordelijkheid, wetten en regels. In tegenstelling tot het teken Boogschutter, dat met warmte en vuur wordt verbonden, is Steenbok meer aan koude gerelateerd.
Is de opwarming van de aarde nu een bedreiging, afkoeling zou onder de invloed van Steenbok wel eens aan de orde kunnen komen en andere perspectieven bieden.
Het is ook mogelijk de aarde weer aan een afkoelingsperiode toe is. Misschien zelfs niet alleen in temperatuur -alhoewel ik dat ook niet uitsluit- maar ook op andere gebieden.
Is Boogschutter beweging, dan is Steenbok vertraging, verstilling en bestendiging. Geen stilstand, zeker niet en ook niet terug naar oude normen en waarden, want Pluto is de planeet van evolutie en dat sluit stilstand en achteruitgang uit.

Op het gebied van leiderschap verwacht ik zeer grote verschuivingen, juist omdat het begrip verantwoordelijkheid op een ander niveau gaat uitwerken. Tot op heden werden veel verantwoordelijkheden overgelaten aan gekozen leiders, zowel op micro- als op macroniveau.
Wij hebben lange tijd (eeuwen) de behoefte gehad aan mensen die de leiding namen. Dit om onze verantwoordelijkheden aan over te dragen, omdat we (nog) niet in staat waren dit zelf te doen. Deze weg is al grotendeels verlaten en langzaamaan gaan veel mensen meer een eigen pad volgen en voelen ze de eigen verantwoordelijkheid meer en meer. Dit botst nog met de oude tijdgeest en veel mensen en systemen zijn of komen in verwarring.

De trend is gezet. Men voelt heel duidelijk dat structuren niet meer voldoen aan de behoeftes en op allerlei gebieden zien we het zoeken naar nieuwe vormen.
Eerst wordt teruggegrepen naar oude structuren, zoals het gezin als hoeksteen van de samenleving, meer tucht op scholen, terug naar het klassikale lessysteem met een gedegen leraar voor de klas. Een logisch stap, want op de evolutionaire weg grijpt men eerst terug naar oude normen en waarden, want men weet nog niet beter. Men voelt het nieuwe wel, maar er is nog geen concrete vorm.
De huidige verantwoordelijkheidsstructuren worden onderhevig aan transformatie en kernbegrippen hierin worden de komende tijd: eigen verantwoordelijkheid én oprechtheid.
Deze verandering heeft grote gevolgen, want men komt niet meer weg met bedachte regels, oude hiërarchische structuren en driedelig grijs. Macht is uit den boze en ook gezag zal ondersteund moeten worden met een basishouding die écht van binnenuit komt, authenticiteit.
De mens wordt gevoeliger voor een andere dimensie. Men krijgt voelhorens voor onterechte macht en voor uitspraken die niet onderbouwd zijn met een gevoel van échte waarden en oprechtheid. Waarheden zullen naar boven komen.

Er komt vermoedelijk een dimensie bij in ons bewustzijn. Iets dat wij ons (nog) niet voor kunnen stellen en waar we nog geen woorden voor hebben. Het is zoiets als de ontdekking dat de aarde om de zon draait en dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is. Copernicus bezorgde destijds (ook in een tijd dat Pluto in Steenbok liep) de wereld dit -vooral voor de kerk- afgrijselijke beeld en haalde zich daarmee veel ellende op zij de hals.
Voorlopers van nieuwe denkbeelden moeten het vaak ontgelden.

Ons hele systeem is nog steeds gebaseerd op weggegeven macht. Democratie is een structuur van enkele mensen die de verantwoording voor groepen mensen op zich neemt.
We zien tegelijkertijd de vingers wijzen naar degenen die we gekozen hebben: ze doen het niet goed. Logisch gevolg hiervan is dat er meer verantwoordelijkheid naar het individu gaat. We willen niet meer wijzen naar een ander, de regering, onze ouders of de school voor onze (vermeende) misère. Wat we ervaren hebben we zelf aangetrokken, hoe controversieel dit ook (nog) wordt gevonden.

We gaan toe naar een tijd dat we dit fenomeen steeds meer gaan begrijpen en zelf ook steeds meer verantwoordelijkheid aan kunnen op grond van ontwikkelde eigenschappen. Pluto in Steenbok gaat ons daarbij helpen.

Het is al merkbaar (2007).

Een van de gebieden waar veranderingen al zichtbaar wordt is in de wetenschap. Was er tot nu toe een rechtlijnige bewijsvoering -dit zal nog lange tijd een van de heilige huisjes zijn-, er zijn tendensen die erop wijzen dat er meer is. De kwantumtheorie is al niet meer weg te denken uit onze samenleving en gaat steeds meer terrein winnen. Dit heeft te maken met die nieuwe dimensie die door meer mensen begrepen en gevoeld gaat worden.
Leiders die vanuit oude normen en waarden opereren, hoe bekwaam ook, redden het niet meer. Het is nu al merkbaar. Als je ziet hoe de kiezers naar alle kanten worden getrokken en er geen stabiliteit meer is. Begrippen als rechts en links in de politiek lijken te zullen verdwijnen, het partijenstelsel zal op zijn merites bekeken worden en mogelijk plaats maken voor een ander concept. Leiders worden niet meer als zodanig (h)erkend alleen op grond van functie en status, ze moeten kwaliteit tonen. Een voorbeeld lijkt wat Rita Verdonk aan het doen is. Zij noemt haar ‘Trots op Nederland’ niet een partij, maar een beweging. Oppervlakkig lijkt dit slechts een semantische variant, maar het is mogelijk een voorzichtige aanzet tot het nieuw denken.

We gaan nieuwe scholings- en opvoedingsprincipes leren kennen, want de kinderen die in hun geboortehoroscoop Pluto in Steenbok meebrengen zullen die andere energie op aarde komen zetten.
De waarnemer met een open visie, zonder al te veel vooroordelen, ziet nu al de verschijnselen die zich aandienen.
Deze trend in veranderingen zou je kunnen betitelen als: het privatiseren van verantwoordelijkheid.

Een korte rondgang door het nieuws en de tv-programma’s, zo maar een paar dingen die de afgelopen tijd in het oog zijn gesprongen:
De kinderen protesteren tegen het té vrije onderwijs als in ‘Iederwijs’ scholen. Op middelbare scholen geeft het studiehuis veel protesten. Kinderen willen weer écht les krijgen. Het oude systeem zal niet uit de kast gehaald kunnen worden, want er zal blijken dat dit niet meer zal voldoen. Er gaan nieuwe vormen gevonden worden, die meer aansluiten bij die nieuwe tijdgeest en daarvoor moeten leraren komen die die tijdgeest aanvoelen.
Lesuren op de middelbare school, het gaat hier ook weer om kwaliteit en leerlingen laten van zich horen.

Microfinanciering
In de minder bedeelde landen krijgen individuen geld, in de vorm van een lening, om zelf iets op te bouwen, Prinses Maxima maakt zich er hard voor. Het bestond al, maar komt nu steeds meer in het nieuws

Heel Holland helpt
Het is niet één grote beweging met een top die beslist, maar er worden kleinere projecten gedaan Individuele mensen initiëren het en starten zelf (kleine) projecten om mensen te helpen.

Wetten en regels
Het gaat niet meer om de regel zelf, maar om de functionaliteit. De regel van de fietsverlichting als algemene regel (oude wet) wordt niet als zodanig geaccepteerd. ‘als de fietser maar zichtbaar is’, een veel reëlere regel en de verantwoording, met eigen creativiteit, wordt gelegd bij het individu. Regels die functioneel zijn zullen snel geaccepteerd worden.

De term medeschepper en co-creator brengt veel verzet mee, maar is niet meer weg te denken. Het concept van een Grote Schepper wordt van zijn troon gestoten en er ontstaat een gevoel van de regie in eigen hand nemen en merken dat bidden alleen niet helpt. Er gaat meer actie komen. Het boek/film The Secret is daar een voorbeeld van en Geert Kimpe brengt het naar voren in de lezing over zijn boek ‘de Kabbalist’. Er is een dominee die niet in God gelooft. En God zouden we ook Allah mogen noemen. De discussie is gestart.

We zullen gaan zien dat meer mensen zich gaan settelen, grote bewegingen en volksverhuizingen over grenzen heen zullen tot het verleden gaan behoren. Verre reizen, die meer bij Boogschutter horen, zijn passé. Er komt meer vraag naar degelijke vakantiehuizen dichter bij huis.

2015: dit was dus niet het geval, de enorme stroom vluchtelingen uit het midden-oosten is enorm in 2015.

De tendens zal meer naar degelijke materialen gaan dan naar snel en goedkoop, kwaliteit komt boven kwantiteit te staan en daarmee gaat ook het tempo van productie omlaag.

In de muziek zijn grote veranderingen te verwachten. Was het eind van Pluto in Boogschutter steeds sneller en eindigden we met de rap, de weg ligt nu weer open voor degelijke muziekstukken, meer variatie binnen de structuur en vooral langzamer en harmonieuzer.

We kunnen het nog niet precies weten en we zullen het de komende jaren gaan meemaken.

Pluto en de persoonlijke horoscoop
Pluto heeft direct invloed op de persoonlijke horoscoop en de eerste jaren geldt dit vooral voor mensen die veel Steenbokinvloeden in hun geboorteplaatje hebben. De vroege Steenbokken zullen deze energie het eerst gaan merken, dus mensen geboren rond 22 en 23 december worden het eerst onderhevig aan Pluto en kunnen grote veranderingen in hun leven verwachten. Maar ook voor mensen met de Maan, Venus, Mars of Mercurius in het teken Steenbok staat niets meer vast.
Advies van Pluto is altijd: ga met de stroom mee, want hij heeft het beste met je voor, hij wil je naar jouw eigen pad brengen.
Een astroloog kan je vertellen of er in jouw horoscoop invloed van Pluto in Steenbok verwacht kan worden. Voor consultmogelijkheden bij Centrum Noordknoop kijk hier

Feitjes: Pluto loopt vanaf 26 januari 2008 in het teken Steenbok, hij gaat op 15 juni weer terug naar Boogschutter om op 27 november 2008 definitief naar Steenbok te gaan.
In 2024 zal hij Steenbok verlaten en naar Waterman gaan.

december 2007

2008: Gevonden artikelen die aansluiten bij bovenstaande:
http://www.humanemergence.org/netherlands.html