Er is een reader over de Zwarte Maan verkrijgbaar in het winkeltje

De Zwarte Maan in de horoscoop

Als ik mensen in een consult confronteer met de energie van hun Zwarte Maan dan zie ik dat ze geraakt worden: ogen (spiegel van de ziel) worden vochtig, er komen soms tranen, er komt een gevoel van herkenning en dankbaarheid. Telkens voor mij ook een moment van ontroering, want de ziel van die ander wordt geraakt. Is er iets mooiers?
De Zwarte Maan is voor mij onlosmakelijk verbonden met vorige levens en gaat dus uit van de gedachte dat we steeds weer op aarde terugkomen (incarneren) om nieuwe lessen te leren.
In al die andere levens heb je al veel geleerd en dat vinden we terug in de plaats van de Zwarte Maan. Het huis waar dit punt (het is geen planeet) staat, geeft aan op welk gebied die wijsheid zich bevindt. Op de terreinen van dit deel van het leven heb je een hoge graad van kennis en ervaring, omgezet tot wijsheid. Je hebt daar in vorige levens al een kosmisch, metafysisch, niveau bereikt en hoeft in dit leven hierover niet veel meer te leren (tenzij er andere aanwijzingen in je horoscoop staan).
Er ligt een kernkwaliteit die bij jou hoort, je essentiële zelf.
Als je geboren wordt heb je nog contact met dit deel en je laat, hoe klein je ook bent, zien dat je dat hebt. Het wordt echter niet herkend door de omgeving, niet door je ouders, niet op school, niet door je vriendjes. Als je geluk hebt herkent een opa of een oma het, want deze heeft misschien het contact via het zwarte maankanaal al weer tot zijn/haar beschikking. Vaak hoor je dat: “Ja, mijn oma begreep me wel!”
In ieder geval is het de bedoeling dat deze kosmische kwaliteit niet bevestigd wordt, want je hoeft er (nog) niets mee in dit leven, je bent hier om andere dingen te leren. Dat staat in je Noordknoop.
Het gaat vaak wel gepaard met verdriet om het niet herkend worden en veel mensen herinneren zich dat het gedrag dat hoort bij hun kernkwaliteit werd afgekeurd. Ook hier gaat de aardse levensles weer vaak door periodes van stress, pijn en verdriet heen. Het is zo en als je dit weet en herkent is het gemakkelijker te dragen. Het waarom wordt dan duidelijk, hoewel het verdriet van de herinnering blijft.
Denk eens aan die ‘quotes’ die je in je jeugd om je oren geslingerd kreeg.
Het is vaak een openbaring als ik hierover een oefening doe met mensen.
Ga maar eens terug naar die tijd en je hoort zo’n zinnetje wel:

‘Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg.’
‘Houd jij je mond maar.’
‘Daar heb je haar weer.’
vul je eigen zin in…..

Door die zinnetjes worden we uit onze Zwarte Maan gegooid en later ‘als je groot bent’ kun je beseffen dat je essentie juist ligt in datgene waar je op afgekeurd werd. Die zinnetjes kunnen daarbij helpen.
Ga maar eens naar de andere pool van die zinnetjes en kijk of je dat kunt verbinden met de plaats van de Zwarte Maan in jouw horoscoop.

Zouden we de lessen leren als er geen pijn zou zijn die ons dwingt een andere kant op te gaan, de kant waar de ervaringen liggen voor dit leven, de kans voor de lessen van de ziel?
Het is echter wel zo dat die energie van de kosmos (Zwarte Maan) een aantal jaren bij je binnen mag stromen en ondanks de afwijzing van de omgeving toch kans krijgt om zich in de genen van je nieuwe lichaam te nestelen en een celgeheugen te creëren zodat je er later in je leven toch weer bij kunt komen. Dit is volgens mij een belangrijk proces en heel mooi gearrangeerd door onze grote creator , who ever that may be.
Het hangt ook in je energieveld, je aura en anderen ervaren het vaak wel, maar weten geen raad met die energie, want het is van een hoog kosmisch gehalte. Mensen die je ontmoet zijn er soms bang voor, jaloers, zonder te weten wat het is en jij bent het contact even verloren.

Het kanaal gaat dus dicht en bij de meeste mensen gebeurt dat rond het 6e jaar. Je gaat dan naar de andere kant die Priapus genoemd wordt en die je leidt naar ervaringen die een herhaling lijken van vaardigheden uit vorige levens die je nog niet voldoende geoefend had. Het lijkt of je al die dingen nog eens moet doorstaan en inoefenen. Een groot deel van je leven ben je daarmee bezig en is erg zinvol omdat je dit later toch gaat gebruiken en toe gaat voegen aan je Zwarte Maankwaliteiten. Het is echter niet zo bevredigend. Je blijft er een gevoel bij houden van: ‘Er is toch meer!’, of: ‘Het kan toch ook anders?!’. Toch heb je deze ervaringen nodig en je zal het later gaan gebruiken, maar dan wel op een andere, voor jouw unieke, manier. Dat is uiteindelijk de bedoeling, een stuk ervaring/kennis die jij tot iets eigens hebt gemaakt, toevoegen om de mensheid weer een stapje (hoe klein ook) verder te helpen. Zie mijn eigen verhaal onderaan.

Via de verschillende fasen van de progressieve manen verander je en leer je je lessen die je wilde leren. De lessen die weerspiegeld worden in de Knopenas (Noordknoop en Zuidknoop) en waar je een groot deel van je leven mee bezig bent, in combinatie met de herhalingen van Priapus. Dit is de reden voor jouw aanwezigheid hier.
Dan, als je voldoende geleerd hebt en de 2e progressieve Nieuwe Maan je in de goede richting van de Noordknoop heeft gebracht, krijg je weer toegang tot het Zwarte Maankanaal en wordt het lijntje met de kosmos weer hersteld tot het niveau van bewustzijn. Dit gaat héél langzaam.

De periode van Pluto kraken (of andere periodes die eenzelfde effect hebben) is hierin erg belangrijk. Opruimen van oude zaken die je niet meer nodig hebt, uitfilteren en opschonen.
Het celgeheugen kan vrij worden en werkt mee om de gehele kosmische kennis te integreren.
Je gaat je missie vervullen met je essentie.
Met de authenticiteit die je ontdekt hebt neem jij je plaats in het universum in. Je bent in ’the flow’. De kosmos zal je onvoorwaardelijk steunen en zaken op je pad leggen die je nodig hebt. Je hoeft je geen zorgen meer te maken en je weet dat je bent waar je voor op aarde kwam. Dit geeft je een grote innerlijke rust. Jij neemt jouw plaats in en samen met alle anderen die dit ook bereikt hebben draag je je steentje bij aan de vooruitgang van onze planeet en de mensen die er op leven in de tijdgeest van dat moment.
Het totaal mag je aan het eind van je leven meenemen naar de andere kant. Je hebt er weer een kosmisch diploma (inwijding) bij gekregen.
Volgens mij is dat ook de weg naar wijsheid zoals we die vroeger herkende in de Wijze Oude Vrouw, de Sjamaan of medicijnman.
Dit heb ik dat ook tot een van mijn uitgangspunten gemaakt, astrologisch gezien.
Daarbij lijkt de tweede Saturnusterugkeer, rond het 59ste levensjaar ook een grote rol te spelen.
En de return van de progressieve (gewone) Maan.

Kernkwaliteit
Met die kernkwalitiet ben je na je 6e levensjaar het contact verloren.  Het is dus heel goed mogelijk dat je bij onderstaande woorden geen herkenning ervaart. Anderen rond jouw persoontje ervaren die kwaliteiten vaak wel, omdat het wel in je aura hangt.
Ik geef wat kreten die bij de verschillende huizen horen, maar het moet bekeken worden in het geheel van de horoscoop, het is verre van volledig.
Eigenlijk moet je er zelf achter komen:

Kernkwaliteit Je ervaart:
1e huis:  sterke persoonlijkheid Minderwaardigheidsgevoel, eenzaamheid
2e huis: Talenten, sjamanistische aanleg Faalangst, andere kunnen het beter, onzeker
3e huis: Totale communicatie Onbegrip en onderpresteren
4e huis: Basisveiligheid, thuisgevoel Onveilig voelen
5e huis: Plezierbeleving, creativiteit, erosstroom Doen wat anderen van je verwachten, aanpassen
6e huis: Structuren, feilloos contact met het lichaam Contact met lijf kwijt, vluchten
7e huis: Kosmisch relateren, tweelingzielbesef Op jezelf teruggeworpen, moeite met relaties
8e huis: Emotioneel beleven, intimiteit, vertrouwen Materialistisch, gericht op bezit
9e huis: Spirituele kijk op doel van het leven, religie in zuivere vorm Verzet je tegen geloof, blijft bij feitjes
10e huis: Maatschappelijke structuren, directeur van het heelal, kosmisch gecertificeerd Verliest je in heel veel verschillende banen, ervaart de ‘poppenkast’ van de maatschappij
11e huis: Helderheid op structuren en verhoudingen binnen groepen Je zet jezelf centraal, egocentrisme, vreemde eend in de bijt
12e huis: Contact met de kosmos, de andere kant van de sluier, zien van entiteiten en aura’s Vaak het gevoel: ben ik nou gek? Eenzaamheid, hard werken

De relatie Zwarte Maan en Noordknoop

Vanuit de ‘andere kant van de sluier’, de kosmos, neem je mee wat je in diverse levens al geleerd hebt op het 5e niveau. Dat ligt besloten in je Zwarte Maan. Dit hoef je dus in dit leven niet meer te leren, maar je hebt het even nodig om je (r)entree te maken op deze aarde, in deze tijd: even teren op wat je al weet en de lijn met de andere kant nog even te houden, maar jouw wijsheid wordt door je omgeving niet herkend, je wordt er niet in bevestigd en je laat het los.
Dat staat ook zo in het script.
Het zit intussen wel in je fysieke celgeheugen, zodat je het later weer tot je beschikking kan krijgen.
Het Zwarte Maan kanaal sluit zich rond je 6e levensjaar.

Je boodschappenmandje met al jouw wijsheid laat je dus maar even staan.

Je bent hier om andere dingen te doen en te leren. Hiervoor heb je je Noordknoop meegekregen, die aangeeft wat je in dit leven wil gaan leren, dat zijn dus de lessen in de ‘stof’ in het hier en nu.
Ook hier begin je eerst weer te experimenteren met wat je al weet, maar je hebt nog geen grond onder je voeten op deze aarde en je hebt nog niet de gereedschappen om er wat mee te doen, dus word je hierin ook niet bevestigd.
Je moet je nog helemaal eigen maken in deze tijd, cultuur en plaats. Daarvoor ga je naar de Zuidknoopenergie, die vertrouwd is en waar je nog wat dingen uit je rugzakje kan afhandelen. Je gaat daarin wortelen, zodat je vanuit een goede basis naar de top kan gaan groeien. Een grote boom verdient een stevig stel wortels. Aarden!
Na de 2e progressieve Nieuw Maan en na de diverse processen die in de horoscoop staan (oa het kraken van Pluto) heb je voldoende in huis om je Noordknoop te laten uitgroeien naar een niveau van de 5e dimensie.

Als dat gelukt is, pak je je boodschappenmandje weer op en je herkent wat er in zit.

Je voegt er de wijsheid die je via de Noordknoop geleerd hebt erbij en je kan het contact met de andere kant van de sluier weer herstellen.
Het Zwarte Maankanaal gaat langzaam weer open. Je krijgt weer contact met de andere kant van de sluier.
Vaak gaat dat gepaard met wat we hier paranormale gaven noemen, het is echter een menselijke dimensie die voor je klaar ligt als je er aan toe bent.
Deze wijsheid mag je nog even rondstrooien op deze wereld en de mensheid verrijken alvorens je met je aangevulde boodschappenmandje weer teruggaat naar de ‘andere kant van de sluier’.
Het huis waar de Zwarte Maan staat geeft informatie over jouw kernkwaliteiten die je hebt meegenomen uit de andere levens.

Terug naar Noordknoop of Pluto kraken

Mijn verhaal
Zwarte Maan in 2e huis in Ram, conjunct mijn Noordknoop.

Ja ik ben er toch maar even voor gaan zitten, want ik vind het razend interessant om al die verhalen van anderen te lezen, dus moet mijn verhaal ook maar eens verteld worden.
Het is wat moeilijk om bij mij de Zwarte maan en Noordknoop los van elkaar te zien.
Ik neem aan de ene kant een kernkwaliteit (Zwarte Maan) van het 2e huis mee en heb ook een leerdoel in dit huis (Noordknoop). Ik zie dit als een soort puntjes op de i zetten, de laatste examens van een eindexamen. Promoveren?

Als ik in de diverse boeken lees over deze punten in het tweede huis dan heb ik vooral herkenning in het thema talenten. (minder in de ‘natuur’ en/of de materiële invulling, ik ben in een grote stad geboren en opgegroeid. Ik heb wel wat met sjamanisme)
Als kind wilde ik blijkbaar mijn talenten al neerzetten, want ik wilde héél graag naar school (al op mijn 3e jaar, want dan had ik ook vakantie….net als mijn broer) en ik riep heel vaak: ‘Ik verveel mij zo!’, waarop mijn moede zei: ‘Ik wou dat ik dat kon zeggen!’ Er werd op dit gebied dus weinig aangedragen, ik moest het zelf maar uitzoeken. Ik speelde veel in mijn eentje. Mijn broer, ja daarvoor vonden ze het wel belangrijk dat hij het goed deed op school en zijn talenten ontwikkelde, maar naar mij werd niet geluisterd, het ging met mij toch wel goed op school. Ik was de beste van de klas, maar had altijd het gevoel dat anderen het beter deden. Ik pikte ook de lesstof van mijn broer op, die twee klassen hoger zat, want daar lag misschien wel de erkenning. Een ander (oa mijn broer) was altijd beter, dacht ik.
Ik moest ook niet anders zijn of doen. Min repeterend zinnetje dat nog steeds in mijn oren klinkt: ‘Doe jij maar gewoon, dan doe je gek genoeg.’
De faalangst, die zo bij Zwarte Maan in twee hoort, voel ik nog vaak: altijd het idee dat anderen het beter kunnen, terwijl ik mijn sporen op diverse terreinen toch al aardig verdiend heb.
De gevarieerdheid in talenten is iets dat voor mij herkenbaar werd toen ik met de astrologie bezig ging. Ik had mij altijd wat versnipperd gevoeld, van kleuterleidster tot buschauffeur, van journaliste tot voetreflexologe, van computerdeskundige tot astrologe en dan nog allerlei andere dingen. Het paste eigenlijk niet in één persoon en ik liet dan ook nooit mijn gehele scala aan mensen zien, ze zouden me vast gek vinden. ‘Doe maar gewoon.’
Een gebeurtenis rond mijn 6e jaar staat mij nog helder voor de geest en heeft niets met talenten te maken maar wel met een ander aspect van het tweede huis, nl lichamelijk contact). Er werd mij toen te kennen gegeven dat ik te groot was om nog op schoot te zitten. Vanaf dat moment heb ik lijfelijk contact gemeden, want dan was je niet ‘groot’. Ik ging mij spiegelen aan het gedrag van anderen (8e huis). Mogelijk is daar het kanaal dicht gegaan.
Rond mijn 33ste (in de fase van de 1e progressieve Volle Maan) ben ik met voetreflexologie en massages begonnen, een vorm van aanraken die wel geoorloofd was. Daar kwam dat lichamelijke aspect dus voorzichtig weer terug.

Bij de eerste progressieve Nieuwe Maan, zo rond mijn 15e jaar werd ik op de opleidingsschool voor kleuterleidsters geconfronteerd met psychologie en hier vond ik mijn eerste passie. Vooral Jung, Freud en andere dieptepsychologen hadden mijn interesse (8e huis) en hierin heb ik mijn verdere opleiding op gebaseerd en jarenlang in de psychologie gewerkt. Eindeloos kinderen en mensen observeren en psychologische rapporten schrijven, vanuit een door anderen opgelegd plan (Priapus). Ik had vrijwel geen eigen inbreng, ik deed wat er van mij gevraagd werd. Ik heb er veel geleerd, maar het gaf niet de bevrediging die ik zocht.
Nu breng ik deze ervaring samen met mijn eigen talenten en binnen oa de astrologie schrijf ik ‘rapporten’ volgens mijn eigen opzet en ideeën, hetgeen nu wel bevredigend werkt. Het E-consult is een unieke vorm die toch zijn basis in die psychologische rapporten heeft.
Priapusdingen zijn niet voor niets, is geen verspilling, zoals veel astrologen doen geloven!

Ondertussen heb ik mijn tweede progressieve nieuwe Maan gehad (2008) en is mijn Zwarte Maankanaal weer aan het open gaan. Ik merk dit aan de seintjes die ik (lijfelijk) krijg als ik iets vertel dat kosmisch juist is, of het juiste spoor is voor de mens die mij om raad komt vragen. Wonderlijke cadeautjes krijg ik en maakt me heel blij. Ik herken ook de Zwarte maan bij kinderen en zeker bij mijn kleinkinderen (heerlijk!).

Mijn Zwarte Maan en Noordknoop staan in Ram. Het is mijn hele leven al opgevallen dat ik heel veel dingen heb opgezet: Een nieuwe kleuterschool van de grond af aan opgezet, aanzet tot een psychologische dienst, ik was de eerste vrouwelijk touringcarchauffeur enz. Ik heb de astrologisch E-consulten opgezet en vind daarin een eigen unieke vorm (zo inherent aan het doel van de Noordknoop en de Zwarte Maan!).
Ik help mensen ook eerste stappen te doen, de eerste schreden op astrologisch gebied, de eerste schreden op esoterisch gebied enz. Ik zie hierin dan ook een taak. Ik zeg vaak:’Als ik je één stapje verder kan brengen, dan ben ik al blij.’
Voor mij is de weg redelijk duidelijk, ik kan de pijn van de lessen vergeten en genieten van het NU en de gedachten aan wat er nog ligt te wachten.
Ook helpt het in periodes dat het niet zo goed gaat met me, hetgeen een ieder regelmatig overkomt, om te weten dat er weer een les aan ten grondslag ligt. het haalt de pijn niet weg, maar wel verandert het mijn manier om er naar te kijken