Retrograde planeten

Bron: Drs. Karen Hamaker-Zondag,
‘De financiële CRISIS’

Planeten lopen altijd vooruit in hun baan om de Zon, maar doordat wij vanaf een bewegend lichaam, de aarde, naar een ander bewegend lichaam kijken, kan zich een beeldvertekening voordoen. het lijkt dan net of ze terug lopen in de dierenriem. Het plaatje hiernaast geeft dit schematisch weer.

Het centrum van ons zonnestelsel is de zon. Daaromheen is de baan van de aarde getekend, in 12 posities met gelijke tussenpozen. Daarboven zien we een deel van de baan van een planeet, die zich ook om de Zon beweegt. Er zijn twaalf posities van die planeet in de eigen baan weergegeven: dat zijn de posities die deze planeet aan de hemel innam op het moment dat de aarde de overeenkomstige positie had. Dus: positie 1 van de aarde komt overeen met positie 1 van de planeet. Als de aarde naar positie 4 is opgeschoven, is in diezelfde tijd de planeet naar zijn positie 4 opgeschoven, enz.
Helemaal bovenaan is de dierenriem. Om een positie van een planeet in de dierenriem te bepalen, trekken we een lijn van de positie van de aarde naar de overeenkomstige positie van de planeet, en trekken die lijn door totdat we in de dierenriem zijn gekomen. Het teken en de graad binnen dat teken dat geraakt wordt door de lijn geeft de positie van de planeet weer. Zo kunnen we voor alle 12 de posities van de aarde de corresponderende posities van de planeet in de dierenriem vaststellen.

We zien nu dat er vanaf positie 3 iets geks gebeurt: positie 4 is vrijwel identiek aan positie 3, terwijl zowel de aarde als de betreffende planeet gewoon in hun eigen snelheid zijn voort geschoven. Vanaf de aarde gezien echter staat de planeet stil in de dierenriem. Zoals we aan de figuur kunnen zien, komt er vervolgens een beeldvertekening waarin de planeet zelfs terug lijkt te lopen aan de hemel (positie 5 tot en met 8), om daarna weer om te keren en weer vooruit te gaan lopen.

Wanneer een planeet schijnbaar terugloopt aan de hemel, noemen we dat retrograde. De ervaring in de astrologie heeft geleerd dat ook dit hemelverschijnsel een betekenis heeft.

Hieronder Venus retrograde.

Mercurius retrograde staat op deze pagina.

Retrograde uitgebeeld

retrograde planeten

De planeten hebben verschillende periodes waarin ze retrograde lopen:

Mercurius: 3 keer per jaar, gedurende 3 weken
Venus: gemiddeld een keer per 1½ jaar, gedurende 40 tot 44 dagen
Mars: gemiddeld een keer per 26 maanden, gedurende 60 tot 80 dagen
Jupiter: 1 maal per (ruim) een jaar, gedurende 4 maanden
Saturnus: 1 maal per (ruim) een jaar, gedurende  ongeveer 4½ maanden
Neptunus: 1 maal per jaar, gedurende 5 maanden en 6 dagen
Pluto: 1 maal per jaar, gedurende 5 tot 6 maanden

Bron: Astro.com


277mars

mercurieus

Zie voor de data van dit jaar de pagina van de planeetstanden

Mercurieuze dagen
de dagen dat Mercurius retrograde loopt

Drie maal per jaar gaat Mercurius zo’n 20 dagen retrograde lopen aan de hemel en dan verandert er iets in de energie hier op aarde. De normale communicatielijnen en principes lijken te veranderen en de kosmische prioriteit kruipt naar voren. Ze worden belangrijker dan dat wij willen. Je kunt er rekening mee houden, maar ik laat me er meestal niet door beïnvloeden. Ga er niet spastisch mee om, maar verwonder je over wat er stuk gaat, niet doorgaat en verstoringen geeft. Vooral communicatieverstoringen zijn waarneembaar. Schrijf zo veel mogelijk met potlood in je agenda dan kun je het uitgummen.
Aangezien Mercurius de God van handel en verkeer is loopt het daar vaak vast: files, vertragingen, omleidingen, de weg kwijt raken enz.

Wat zijn de symptomen?

 • afspraken gaan niet door of worden verzet.
 • er gaan dingen stuk, ze zijn aan vervanging toe of niet goed voor je.
 • Vooral apparaten die met elektriciteit te maken hebben lijken een voorkeur te hebben om op deze dagen raar te doen.
 • Verstoringen in het verkeer, treinen rijden niet op tijd.
 • je verslaapt je waardoor je een afspraak mist.
 • mensen komen niet opdagen

Het is geen goede tijd voor:

 • aankoop van nieuwe dingen, koop geen auto of huis
 • opstarten van nieuwe zaken en projecten
 • het sluiten van contracten kun je beter uitstellen

Wél een goede tijd voor:

 • het terugvinden van dingen die je kwijt was
 • ontmoeten van mensen die je lang niet hebt gezien
 • afmaken van dingen die er nog liggen
 • een oude vriend terugvinden via bv Facebook
 • koopjes bij de kringloopwinkel of op marktplaats (tweedehands) Tip van Mariëtte

*****

winkelwagenklein
In het winkeltje is er een reader over Mercurius Retrograde

Venus retrograde

Venus retrograde komt slechts bij 5% van de bevolking voor en ik was dan ook verbaasd dat het op een bepaald moment in mijn praktijk veel voorkwam. Dat was aanleiding voor een nader onderzoek en ik vond een bijzonder fenomeen, nl dat van het anders omgaan met het eigen geslacht en ik spreek in dit verband liever met de term ‘genderbeleving’.
De androgyne instelling sprong in het oog en hieruit voortvloeiend een anders omgaan met relaties. Nadat ik een oproep had gedaan bij collega-astrologen voor meer horoscopen en verhalen van mensen met een Venus retrograde werd ik meer gesterkt in de theorie dat de Venus retrograde meer is dan ik in de literatuur kon vinden.
Graag wil ik delen wat ik tot nu toe gevonden heb en van gedachten wisselen over dit onderwerp.

Kijk eens in onderstaande lijst of je zelf een retrograde Venus hebt, of misschien anderen in je omgeving.

Voor het congres heb ik een reader gemaakt, die nu ook los verkrijgbaar is. hierin staan ook veel praktijkvoorbeelden.
Zie onderaan hoe te bestellen.

Enkele stukjes uit de reader:

Androgyniteit
De term “Androgyne” is een combinatie van Latijnse termen Andro = man, en gyne = vrouw.
We spreken nu meer vanuit het begrip gender. Gender staat voor de gedrags- en identiteitsaspecten van sekse (zie wikipedia) en er komen steeds meer wetenschappelijk genderstudies.
In de uitzending van Hollandse zaken (juli 2015) werd de naam ‘gender-neutraal’ gebruikt.
Ik kom er in mijn beperkte onderzoek achter dat de Venus-retro-mens meer androgyn is. Dat wil zeggen dat het ‘mens-zijn’ boven het man-of-vrouw-zijn gaat.
Dit zou te verklaren zijn omdat deze persoon de karmische opdracht heeft om de Venus-energie weer te verbinden met de ziel en de geest en dus zelf tot meer bezielde en begeester(en)de verbondenheid te komen.
Bepaalde ontmoetingen, relaties en ervaringen in dit leven zullen daartoe, soms met vallen en opstaan, pijn en smart, de kans komen bieden tot heling van zielenroerselen die verband houden met vorige levens waar iets niet goed is gegaan in het ‘verbinden’ .

We wisselen in de diverse levens regelmatig van geslacht en om nu aantrekking tot die zielen te krijgen, die geïncarneerd zijn in man of vrouw, kan de mens met een Venus-retro beide geslachten aantrekken, want men trekt vooral ervaringen en groeikansen aan die dat karmisch proces helpen afronden. Mensen ofwel zielen ontmoeten lijkt een van de belangrijkste opdrachten vanuit Venus-retro perspectief.

Uiteindelijk mag de Retrograde-Venus-mens tot een diepere zielsverbinding en dus tot diepere eigenwaarde en zelfliefde komen om van daaruit de Venus meer expliciet en expressief neer te kunnen zetten. Verbinden is het doel en wel op een gezonde en bezielde manier zodat er een win-win situatie voor alle betrokkenen kan ontstaan en dingen afgerond kunnen worden. Dit betekent vrijheid voor de ziel en als dat proces is voltooid zal deze persoon zich vrijer voelen en meer constructieve relaties aan kunnen gaan, vooral met zichzelf en daarna met anderen.

Eigenschappen die voor kunnen komen bij mensen met een Venus retrograde:

· Introspectief,introvert, lange tijd meer naar binnen gekeerd.
· Anima-animus exploratie, verwarring en aanvulling.
· Androgyne instelling, eerst mens dan pas vrouw of man voelen.
· Reactie eerder dan actie.
· Egocentrisme: alleen vanuit zichzelf kan dit proces ten volle tot ontplooiing komen.
· Wantrouwen, komend vanuit een onduidelijke identiteit.
· Complexe relaties. Relaties met verschillende geslachten zonder zich lesbisch, biseksueel of homofiel te voelen.
· Ze voelen zich aangetrokken tot een ‘mens’ en de ene keer is dat een vrouw en de andere keer een man.

Voorbeeld van iemand die veel mensen kennen:

Arie Boomsma (geb. datum: 17-1-1974 in Marken, Venus in Waterman, tijd onbekend) heeft een retrograde Venus en is voor mij een voorbeeld van Venus retrograde.
In het KRO-programma ‘de Wandeling’ van 13-11-2009 komt hij tot uitspraken die mij sterk die retrograde Venus laten zien. Vooral wanneer hij over ‘verbinden’ spreekt. Hij vindt het belangrijk om zich nooit ergens ‘thuis’ te voelen, want dat houd je scherp, zoals hij dat zegt. Ook vindt hij het belangrijk om in relaties oppervlakkig te blijven.
‘Ik zoek graag tegenstellingen op. Werelden of mensen die niet bij elkaar lijken te passen toch met elkaar in aanraking brengen is spannend. In zo´n situatie blijft niets onveranderd.’
Hij is natuurlijk verbonden met het thema ‘homo’, maar hij zegt het te hebben over ‘mensen’ zonder oordeel. Hij komt soms macho en dan weer vrouwelijk over. Ik heb helaas geen geboortetijd en de horoscoop is dus een 12-uur radix.

Het verloop van een Venus-retrograde leven

 • Fase 1: Van de geboorte tot het weer secundair recht lopen van de planeet Venus:
  De persoon is meer naar binnen gericht en er is moeite om gevoelsmatig contacten te maken. Vaak is er een vorm van eenzaamheid of het zich afsluiten van de sociale omgeving.

Bij Arie Boomsma ging Venus in november 2000 weer recht lopen
Ik vermoed dat in het proces ook de progressieve manen (volle en/of nieuwe) een rol spelen en dat was bij Arie eind 2009. In dat jaar is er veel gebeurd dat we via media hebben kunnen volgen: oa opzeggen van samenwerking met EO, foto’s in blad HOMO.

 • Fase 2: Van progressief recht naar het moment dan Venus weer op de oude graad komt.
  De persoon gaat juist veel contacten aan, de periode van binnen naar buiten treedt nu in.

Bij Arie Boomsma zien we dat hij veel programma’s met heel veel mensen aangaat:
‘Over de streep’ is daar een bijna symbolisch voorbeeld van, maar ook het programma ‘uit de kast’ en hij leidt veel forumdiscussies. Thema’s zijn veelal gelijkheid van mensen, vrouw, man, homo of hetero.

 • Fase 3: Venus komt op de geboortegraad terug
  Het proces van herstellen van contacten met oude zielen wordt afgerond en met de geleerde lessen kan het leven voortgezet worden en kunnen verbindingen een ‘gezonde’ vorm aan gaan nemen.

Bij Arie Boomsma zullen we dat in 2027 pas mee gaan maken

___________________________________________________

Hieronder kun je zien of jij een Venus retrograde hebt.
Leuk is ook te kijken of je verjaardag ergens in zo’n periode valt, want dan heb je dat jaar een Venus retrograde in je Solaar (jaarhoroscoop) en kun je zien of er in dat jaar iets is voorgevallen dat met dit fenomeen te maken heeft.
Ik hoor graag als je iets hebt te melden op dit gebied.

1946: 28 oktober – 7 december———- Venus in Boogschutter/Schorpioen
1948: 3 juni – 15 juli ———-Venus in Kreeft/Tweelingen
1950: 10 januari – 19 februari ———-Venus in Waterman
1951: 13 augustus – 24 september———- Venus in Maagd
1953: 23 maart – 3 mei———- Venus in Ram
1954: 25 oktober – 4 december ———- Venus in Boogschutter/Schorpioen
1956: 31 mei – 12 juli ———- Venus in Kreeft/Tweelingen
1958: 8 januari – 17 februari———- Venus in Waterman
1959: 10 augustus – 21 september———- Venus in Maagd/Leeuw(alleen 21 sept)
1961: 20 maart – 1 mei ———- Venus in Ram
1962: 23 oktober – 2 december ———- Venus in Schorpioen
1964: 29 mei – 10 juli ———- Venus in Kreeft/Tweelingen
1966: 5 januari – 14 februari ———- Venus in Waterman/Steenbok
1967: 8 augustus – 19 september———- Venus in Maagd/leeuw
1969: 18 maart – 28 april———- Venus in Ram
1970: 20 oktober – 30 november ———- Venus in Schorpioen
1972: 27 mei – 8 juli ———- Venus in Kreeft/Tweelingen
1974: 3 januari – 12 februari———- Venus in Waterman/Steenbok
1975: 5 augustus – 17 september———- Venus in Maagd/Leeuw
1977: 16 maart – 26 april———- Venus in Ram
1978: 18 oktober – 27 november ———- Venus in Schorpioen
1980: 24 mei – 5 juli————Venus in Kreeft/Tweelingen
1981: 31 december – 9 februari 1982———- Venus in Waterman/Steenbok
1983: 3 augustus – 14 september———- Venus in Maagd/Leeuw
1985: 13 maart – 24 april———- Venus in Ram
1986: 15 oktober – 25 november ———- Venus in Schorpioen
1988: 22 mei – 3 juli———- Venus in Kreeft/Tweelingen
1989: 29 december – 7 februari 1990———- Venus in Waterman/Steenbok
1991: 1 augustus -12 september ———- Venus in Maagd/Leeuw
1993: 11 maart – 21 april———- Venus in Ram
1994: 13 oktober – 22 november———- Venus in Schorpioen
1996: 20 mei – 1 juli ———- Venus in Tweelingen
1997: 26 december – 4 februari 1998 ———- Venus in Waterman/Steenbok
1999: 30 juli – 10 september ———- Venus in Maagd/Leeuw
2001: 9 maart – 19 april ———- Venus in Ram
2002:     10 oktober – 20 november                Venus in Schorpioen
2004;     17 mei – 28 juni                                  Venus in Tweelingen
2005:     24 december – 2 februari 2006        Venus in Waterman/Steenbok
2007:     27 juli – 7 september                         Venus in Maagd/Leeuw
2009:     6 maart – 16 april                               Venus in Ram
2010:     8 oktober – 17 november                  Venus in Schorpioen/Weegschaal
2012:     15 mei – 26 juni                                  Venus in Tweelingen
2013:     21 december – 30 januari 2014       Venus in Steenbok
2015      25 juli – 6 september                         Venus in Maagd
2017      4 maart – 15 april                                Venus in Ram
2018      4 oktober – 16 november                  Venus in Weegschaal
2020      13 mei – 24 juni                                  Venus in Kreeft

Er staan meer data tot 2020 in de reader .

Opvallend is dat in bovenstaande periode Venus geen enkel keer in het teken Stier of Vissen liep.
En ook Weegschaal blijkt zeer weinig voor te komen.

Voor het congres heb ik een reader gemaakt, die nu ook los verkrijgbaar is.
Hierin staan ook veel praktijkvoorbeelden.
Zie webwinkel voor gegevens

Bij bestelling van de reader kun je vragen om de volgende berekeningen:
Een berekening van jouw Venus retrograde. Wanneer ging (gaat) hij recht lopen en wanneer kwam (komt) hij op de oude graad. Zie de fases bij bovenstaand voorbeeld. Geef hiervoor wel even de geboortegegevens op (datum, tijd en plaats).
Heb je hem zelf niet maar iemand anders wel, dan mag je die gegevens mailen. (één per reader)

Stuur de vraag met de gegevens naar tineke@noordknoop.nl
Venus retrograde, een benadering vanuit genderperspectief

In het winkeltje ’t Noordkoopje kun je de reader bestellen.

Mars retrograde
in 2016

mars symbool

Mars:

In 2018: tussen 26 juni en 27 augustus! In het teken Waterman, actie op gebied van vrijheid, maar dan naar binnen toe. Kijk bij jezelf waarin jij autonoom wilt zijn én authentiek.

In 2016: Deze planeet van actie en daadkracht gaat op 17 april 2016 retrograde lopen in het teken Boogschutter (8 graden) en keert daarmee o.a. met de actie naar binnen. Geen goede tijd voor nieuwe impulsen, laat ideeën nog maar even rijpen.
Op 28 mei gaat hij dan terug in Schorpioen en dat kan een sfeer van intern onderzoek oproepen, beetje broeierig, alsof opgehoopte energie er niet uit kan. Implosie voordat de explosie er uit komt.
Op 29 juni gaat Mars weer recht lopen en hij komt op 3 augustus weer terug in Boogschutter en op 22 augustus weer terug op de graad van zijn uitgangspositie. (4 maanden zijn we hier dus mee bezig)
Mars als transit kan in jouw horoscoop dus drie maal over bepaalde punten heengaan. Leuk om te zien wat er dan gebeurt met activiteiten je leven. Wil je dat eens volgen?
Bij mijzelf loopt Mars nu over mijn MC (10e huis) en ik heb veel werklust. Wat gaat er gebeuren als deze weer terugloopt over dit punt  in de retrograde stand en daarna nog een keer als hij weer recht loopt.
Als er een aanbieding is kan ik de standen van Mars (extra) voor je nakijken. (er was een aanbieding in april 2015)

Mars