De planeten en lichten

De Zon en Maan als ‘lichten’ en de planeten geven aspecten van onze innerlijke wereld aan. Zij zijn de spelers in de horoscoop. Ze worden ook wel oerkrachten genoemd, basisbehoeften of drijfveren. Het is afhankelijk van het teken waarin de planeet staat hóe de planeet (speler) zich laat zien/horen. Dus gecombineerd met de 12 principes van de astrologische tekens ben je weer een stap verder.

Er zijn drie soorten:

1. De persoonlijke planeten (omloop van een maand tot 2 jaar):
Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars
2. De klassenplaneten (omloop van 14 jaar tot 29 jaar):
Saturnus en Jupiter
3. De buitenplaneten (omloop tussen 84 en 248 jaar)
Uranus, Neptunus en Pluto

Verder zijn er nog ‘punten’ die geen fysieke vorm hebben in ons heelal: bijvoorbeeld de Noordknoop en Zuidknoop, Zwarte Maan. Dit zijn berekende punten.

1. De persoonlijke planeten:

Zon en Maan zijn eigenlijk geen planeten, maar lichten


De Zon (ook wel Sterrenbeeld genoemd).
De zon hoort bij het teken Leeuw en het 5e huis en heeft een omloopsnelheid van 1 jaar
Ze zeggen bijvoorbeeld: je bent een ‘leeuw’, maar soms moet je dat nog worden.
Je ‘sterrenbeeld’, het teken waar de Zon in staat, wordt bepaald door je geboortemoment en door de daarmee samenhangende stand van de Zon. Wij draaien in een jaar in ongeveer 365 dagen rond de Zon. Vanaf de aarde gezien loopt de Zon in een jaar in een vast ritme in 365 dagen door alle twaalf sterrenbeelden heen.
Al jong herken je vaak de kenmerkende eigenschappen van je Zon, maar soms ook helemaal niet, omdat er andere planeten in de horoscoop sterker staan.
Elk teken heeft zijn prettige en minder prettige kanten. Het is de kunst jezelf te blijven (te worden). De Zon in een horoscoop staat voor de kern van jezelf en eigenlijk is dat de energie die je richting bepaalt en die je waar moet gaan maken in dit leven.
De Zon is de vader, het mannelijke. De drager van het basisplan.
Steekwoorden: levenskracht, zelfexpressie, zelfrespect, ego, trots, ik-bewustzijn, levenskracht, het mannelijke.

Zie ook: de diverse Zonnetekens

De Maan.

De Maan hoort bij het teken Kreeft en bij het 4e huis en heeft een omloopsnelheid van 1 maand
De Maan geeft aan waar jij je gevoel van veiligheid zoekt. Het heeft alles met gevoel en emotie te maken. Het is de moeder, het vrouwelijke, de intuïtie. Je kent het misschien wel: soms vind en denk je het ene, maar voel je het andere. Dat gevoel heeft met de Maan te maken.
De Maan heeft in de astrologie een sterke invloed, (zie bij maan-momenten)
Steekwoorden: emotie, gevoel, het onbewuste, het moederlijke, geborgenheid, aanpassen aan veranderingen, koestering, stemmingen.

Zie ook: de Maan in de horoscoop van uw kind

 Mercurius
Mercurius hoort bij het teken Maagd, bij het teken Tweelingen en het 3e huis en heeft een omloopsnelheid van 1 jaar
Mercurius is de planeet van communicatie en ordening. Je manier van spreken, je manier van zaken op een rijtje krijgen, informatie opnemen en doorgeven, overdracht en intellectuele rationalisatie, mentale processen.
Steekwoorden: communicatie, ordening, basisonderwijs, telecommunicatie, boeken, verkeer en handel, korte cursussen, broers en zussen, buren.

Zie ook:  Mercurius retrograde

Venus
We verbinden ons voortdurend, met onszelf, met de mensen en met de dingen om ons heen. Ook met gevoelens, beelden en ideeën. We kunnen ons ermee identificeren, maar bij de Venusenergie is vooral van belang dat we deze verbinding voelen, bijna lijfelijk ervaren. De term ‘raken en geraakt worden’ vind ik hierbij evident.
Van oudsher heeft Venus met liefde te maken en dit kan concreet met mensen en dingen zijn, maar ook met meer mentale voorstellingen waarbij het ons hart sneller doet kloppen. We kunnen liefde voelen voor een gedicht, een schilderij, een idee, een mens, een dier.
Verbinden we ons met de talenten in onszelf en kunnen of willen we deze inzetten voor ons gewin dan komt van daaruit uiteindelijk het thema geld in onze maatschappij ook aan de orde bij de planeet Venus.  Venus kan ons (vermeende) zekerheden verschaffen. Door ons te verbinden met iets of iemand hebben we het gevoel het niet alleen te hoeven doen, iets of iemand zal ons daarbij helpen. Afhankelijk van het teken waarin Venus staat, als mede de rest van de horoscoop zal een of het ander meer accent krijgen en meer of minder een rol in het leven gaan spelen.
Venus hoort traditioneel bij de tekens Stier en Weegschaal.
Steekwoorden: vrienden, aantrekken en afstoten, kunst, samenwerken, vrouwelijkheid, relatie, eten en drinken, gelduitwisseling, materieel bezit, talenten.

Zie ook: Venus retrograde

Mars

Mars hoort bij het teken Ram en het 1e huis en heeft een omloopsnelheid van 2 jaarMars staat voor energie, daadkracht, wil en actie. Hij geeft aan hoe je voor jezelf opkomt, hoe je je fysieke energie beheert en of je gemakkelijk voor jezelf opkomt of niet. Geeft ook een kijk op de seksuele voorkeuren. Bij een vrouw geeft Mars aan op welk soort mannen ze valt, welke eigenschappen ze in een partner waardeert.

Steekwoorden: energie, daadkracht, durf, assertiviteit, kwaadheid, ondernemingslust, agressie, lichamelijke activiteit, ontstekingen.

2. De klassenplaneten

Saturnus en Jupiter
Deze planeten lopen langzamer en staan langer in een teken (soms een jaar) zodat het teken minder zegt over jou als persoon. Het zegt meer over bijvoorbeeld een groep leeftijdsgenoten zoals een schoolklas, dus kijken we ook naar het huis waarin ze staan. Neem het thema van dit huis ook mee als je je eigen horoscoop wilt begrijpen. Kijk hiervoor op de huizenpagina

Jupiter

Jupiter hoort bij het teken Boogschutter en het 9e huis en heeft een omloopsnelheid van 13 jaar. Jupiter wordt ook wel de geluksplaneet genoemd. Waar hij staat vergroot hij alles (met gevaar van overdrijven). Hij bevordert groei en ontwikkeling. Jupiter wil ruimte voor leren en onderzoek en wordt geassocieerd met de leraar en de leerling, kennis opnemen en kennis doorgeven. Hij wil ook filosoferen en beleren, reizen, werkelijk of in de geest. Hij wil meer, beter en verder.

Steekwoorden: groei, leren, filosofie, reizen, cultuur, buitenland, lezen, visie, eigenwijsheid, vermeerderen, overdrijven.

Saturnus

Saturnus hoort bij het teken Steenbok en het 10e huis en heeft een omloopsnelheid van 29 jaarTegenhanger van Jupiter, daar waar Jupiter vermeerdert trekt Saturnus de touwtjes aan, hij structureert, zet grenzen, wetten en regels. Hij verstart en voelt veel verantwoordelijkheid, maakt serieus en verkoelt. Hij is vadertje tijd, het verleden, de angst, eenzaamheid. Saturnus wijst altijd een kwetsbare plek, daar waar je bang bent voor afwijzing, daar waar je angsten liggen, hij wijst je op de realiteit. Hij staat voor de vader en andere autoriteitsfiguren in je leven. Lichamelijk hoort Saturnus bij de botten. Hij houdt je met de voeten op de grond en zorgt dat je Ego ontwikkeld wordt. Hij daagt je uit verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Is Saturnus begrepen dan gaat hij je helpen en kan hij een grote steun zijn in je spirituele ontwikkeling. Hij geeft daarna ruimte aan Uranus.

Steekwoorden: verantwoordelijkheid, structuur, wetten en regels, autoriteit, tijd, grondigheid, geschiedenis, zelfbeheersing, angst, muur, eenzaamheid, depressie, remming, de drempel naar spiritualiteit.

Meer over Saturnus en zijn cyclische werking

3. De buitenplaneten of generatieplaneten

Uranus, Neptunus en Pluto
De buitenplaneten lopen zo langzaam dat hele generaties zo’n planeet in hetzelfde teken hebben en dit zegt dus weinig over de persoonlijke kant. Het zegt wel iets over de sfeer van die tijdsperiode. Hier kijken we naar het huis waarin hij staat, dat zegt iets over het gebied waar die planeet in jouw horoscoop uitwerkt. Zie huizenpagina.
Uranus
Uranus hoort bij het teken Waterman en het 11e huis en heeft een omloopsnelheid van 84 jaar
Uranus maakt de dingen uniek, anders dan anderen, hij is dynamisch, elektrisch en houdt bovenal van VRIJHEID. Hij wil zichzelf kunnen zijn, wel gelijkwaardig aan anderen, maar toch een onafhankelijke invloed. Hij vernieuwt, innoveert en schokt. Hij leidt je naar je unieke zelf en hierdoor kun je je identiteit ontwikkelen. Het is ook de planeet van de astrologie en de nieuwe tijd waarin we zo verzeild zijn geraakt in deze 21ste eeuw. Zegt Saturnus: ‘Ik heb het altijd zo gedaan en dat is goed!’ Uranus zegt: ‘Kijk verder en blijf niet hangen in oude waarden en gewoontes, er is meer!’
Steekwoorden: vernieuwing, elektrisch, intuïtie, onafhankelijkheid, originaliteit, onverwacht, communes, new-age, computer, astrologie.
Neptunus
Neptunus hoort bij het teken Vissen en het 12e huis  en heeft een omloopsnelheid van 164 jaar
Neptunus is als een druppel in de oceaan, hij verdwijnt erin, er zijn geen grenzen meer zichtbaar. Er is onthechting, God, het spirituele, maar ook gedrag zonder grenzen, verslavingen, alcohol en drugs, medicijnen. Het grote verlangen naar eenwording, opgaan in, niet meer hier willen zijn. De fantasie en verbeelding, het sprookje. Film en televisie behoren er ook toe.
Steekwoorden: Grenzen vervagend, meestromen, onthechten, mystiek, spiritueel, inspiratie, meditatie, romantisch, kunstzinnig, verslaving, alcohol, chaos, water, zee en varen, wegvluchten, illusie, glamour, televisie, film.

Meer over Neptunus in 2011

Pluto
Pluto hoort bij het teken Schorpioen en bij het 8e huis en heeft een omloopsnelheid van 248 jaar
Pluto, de meest krachtige onder de planeten, transformeert, haalt de onderste steen boven en houdt niet van halve maatregelen. Opruimen om plaats te maken voor iets anders. Macht en onmacht, leven en dood. Uitdaging vind je waar Pluto staat, maar ook hartstocht, uitstraling en kracht. Alles of niets. je kunt het zelf tot uiting brengen, maar het ook tegenover je krijgen. Op het gebied (huis) waar Pluto staat mag je veel leren en veel veranderen, er liggen leerpunten voor je leven. Het heeft te maken met je Zielskwaliteiten.
Steekwoorden: transformatie, intensiteit, wroeten en blootleggen, wraak, jaloezie, crime passioneel, uitdaging, seksualiteit, leven en dood, de poort naar de zielenwens

Meer over Pluto als planeet van de veranderende tijd: Pluto in Steenbok