INLOOPOCHTENDEN

Loop eens binnen
Elke eerste dinsdag van de maand staat het Centrum open als ontmoetingsplek voor mensen die het leven bewust ervaren én hierover van gedachten willen wisselen. Er zijn hier in de afgelopen jaren al heel wat banden gesmeed, zowel persoonlijk als op werkgebied. Zie onderaan voor meer details.

Aanvang 10 uur, einde 12 uur.


De ochtenden draaien nu een aantal jaren en blijken een succes. Er is een trouwe kerngroep ontstaan, maar er zijn ook steeds nieuwe gezichten wat de ontmoetingen verfrissend en vernieuwend houdt. We botsen er wel tegenaan dat er steeds voorstelrondjes zijn en voor de mensen die er al langer komen wordt dat dan wel wat saai. De terugkerende voorstelrondjes vervangen we nu door de vraag:
“Hoe gaat het met je op dit moment?”
Iemand die nieuw is komt er dan meestal vanzelf achter wie wie is en anders mag je altijd doorvragen.

We delen met elkaar.
Ervaringen en meningen.

  • We kunnen een (levens)vraag neerleggen in de groep. Iets dat ons bezighoudt en waar we de visie van anderen over willen horen, zodat we onszelf de ruimte kunnen geven om wellicht vanuit een ander perspectief tot nieuwe mogelijkheden/oplossingen te komen.
  • We kunnen enthousiast vertellen over onderwerpen die ons bezighouden, een boek dat we gelezen hebben en ons heeft geraakt. Iets dat we hebben meegemaakt in het dagelijks leven en indruk heeft gemaakt op het ‘zijn’ is fijn om te delen.

Het is de bedoeling om de gesprekken uit te tillen boven een ‘koffie-uurtje’ en de volgende aanbevelingen heb ik vast opgesteld:

  • Houd de gesprekken in de ik-vorm en blijf bij jezelf. Zo voorkomen dat we het over de gehele wereld hebben behalve over onszelf. Praten vanuit je eigen ervaringen is het meest boeiend en daar leren we elkaar ook door kennen
  • Weetjes uit boeken en/of wetenschap is boeiend om kennis van te nemen en we horen het graag, maar ook hier is het fijn de koppeling te kunnen leggen naar onze eigen ervaringen.
    Kennis is goed, maar ervaring is beter voor de uitwisseling.

Suggesties zijn welkom en we mogen elkaar, met liefde, best corrigeren op bovenstaande punten.

Elke eerste dinsdag van de maand

Tijd 10:00u – ±12:00u
Kosten 5 euro per bijeenkomst.

Fijn als je even van tevoren meldt als je komt, via de telefoon 06-10734999 of per mail tineke@noordknoop.nl
Vol is vol.

Extra inloopochtenden met thema

Mensen die iets nieuws willen opstarten kunnen een ’try-out’ houden in het Centrum Noordknoop.
Uit de groep komt soms iets dat verder uitgediept kan worden o.l.v. een van de deelnemers.
Er zijn ‘inspiratieochtenden’ waarin een van tevoren bekend thema wordt uitgediept.


paallichie

soms is het beter om de moeilijke tijden te
‘stoppen’ en het daarna ‘een plekje’ te geven.

breiwerk

10-jarig jubileum

Bedankt dat je er was

De inloopochtenden bestaan 10 jaar en dat hebben we gevierd

Op 9 en 10 januari 2017 waren er ‘jubileum-inloop-ochtenden’.
Een  ieder die in mijn kaartjesbakje zit, heb ik een uitnodiging gestuurd en in totaal waren er 20 mensen die er aan gehoor hebben gegeven. Er waren ook wat nieuwe mensen, gezellig!

De koffie en thee stond klaar, met wat lekkers uit eigen oven en we hebben teruggeblikt, uitgewisseld, gedeeld en verder alles dat opkwam, zoals altijd de bedoeling is van deze ochtenden.

Vrijwillige bijdrage voor de Beerpot

Hij zal deze dagen zichtbaar erbij zijn.

Bedankt namens de Beer(spaar)pot


Leuk je (weer) ontmoet te hebben. De vraag was:

Denk eens even terug van wat je er nog over weet.
Welke onderwerpen en gebeurtenissen zijn jou bijgebleven?


Reacties:

Ha Tineke,

Dank voor je uitnodiging.
En van harte gefeliciteerd met je jubileum!  10 jaar alweer.
Ik kan me nog heel goed mijn astrologisch begin bij jou herinneren: aan de Oude Kolk 4 in Leersum. Van je verhuisplannen, verhuizing en uitbreiden van je astrologische centrum ben ik dan ook grotendeels (vanaf de zijlijn uiteraard) getuige geweest.
Heb altijd bewondering gehad voor de nieuwe plannen die je steeds weer wist neer te zetten waaronder ook de Astropartij en het Lunarenboek natuurlijk.
Geniet van je jubileumochtenden!!
Ik kom graag t.z.t. een inloop- en smartfoodochtend bijwonen.

Hartelijke groeten en tot ziens,

Marianne


Kreten:

Noordknoop is voor mij een groeimoment in mijn leven

Na de inloop voel ik mij weer verbonden met het universum

Het gedragen worden door andere mensen.

Steun, herkenning, erkenning met de mensen die in dezelfde richting voelen

Een feest van herkenning en inspiratie

Wijze, sterke, kwetsbare, gezellige en open vrouwen/mensen

Fijn weer thuis te zijn


KERNBEGRIPPEN die genoemd werden over de Inloopochtenden:

Open

Veilig en luisterend oor

Bewustwording van….

Welkome plek, ruimte

Input en ondersteuning

Verrassend, soms verbazing

Gemakkelijk binnen komen, geen drempel

Bemoediging

Contacten

Verademend en confronterend
Hart en ziel, wijsheid