De astrologische huizen


De betekenis van de twaalf huizen

Huizen geven de levensgebieden aan waar een planeet zijn rol speelt. Ik vergelijk het graag met een kasteel en bij de AstroParty’s helpt dit om een beter zicht te krijgen op de abstracte astrologische begrippen. Er is een boekje ontstaan waarin die ruimtes in ene kasteel worden uitgewerkt en altijd ligt dit boekje op tafel bij de cursussen en workshops en er wordt gretig gebruikt van gemaakt. Als je het boekje zelf wilt hebben dan kan dat, een voorbeeld staat hier


1e Huis:
(Ram, Mars, vuur, hoofdkruis, hoekhuis.)
De Ascendant.

In het kasteel is het de toegangspoort. Als je voor het kasteel staat zegt de aanblik iets over  hoe jouw kasteel eruit ziet. Het is het uiterlijk van het kasteel en de eerste indruk die mensen krijgen als ze het kasteel zien.
Vertaald vanuit de horoscoop naar gedrag is het de toegangspoort tot je persoonlijkheid, de manier waarop iemand naar buiten treedt, het imago. Vooral in nieuwe situatie komt het eerste huis, de ascendant, het eerst naar voren en dus ook het gedrag dat daarbij hoort.
Hier vinden we het uiterlijk, lichamelijke kenmerken, alsmede kledingkeuze. Ook blijkt deze energie vaak het eerst op te komen als je ’s morgens wakker wordt.
Dit huis is ook nauw gerelateerd aan de feitelijke geboorte en de cusp, De Ascendant, is het overgangspunt van niet-zijn naar zijn in de wereld. een belangrijk punt als het om duiden gaat.

Meer vind je op de pagina over de Ascendant

2e Huis:
(Stier, Venus, aarde, vast kruis, opvolgend huis)

In het kasteel is het de schatkamer. Daar kan van alles liggen: geld, maar ook boeken, kunst, brieven, knuffels enz. Talenten liggen er ook, zie je ze al? Hoe geld en talenten met elkaar verbonden zijn lees je hier.
Het is het huis van zekerheden. Haal je dit uit je bezit of uit je talenten? Bezittingen, materiële en immateriële zekerheden, principes, waarden en normen, talenten. Vooral praktisch en concreet. Geld en bezittingen. Het vertegenwoordigt alles dat waarde voor je heeft en de talenten die in praktische zin ontplooid kunnen worden. Dus ook je eigenwaarde.

Voorbeeld: Neptunus is het 2e huis: geld komt er in en gaat er net zo snel weer uit.

3e Huis 
(Tweelingen, Mercurius, lucht, beweeglijk kruis, vallend huis.)

In het kasteel is het de hal. Daar kom je de ander tegen en het contact is belangrijk, maar er is geen diepgang, want in de hal ga je geen intensief persoonlijk gesprek met iemand aan. Je deelt feitjes mee, stelt korte vragen, deelt een roddel of maakt een afspraak.Communicatie, de houding in leersituaties, de verhouding tot klasgenoten, buren, broers en zussen, verkeer, korte cursussen. Het 3e huis komt naar voren zodra je met iemand gaat praten. Kennis opnemen en verwerken. Basisschoolperiode. Korte cursussen en kleine tripjes horen ook tot dit huis.

Voorbeeld: Pluto in 3e huis: machtsstrijd met broers e/of zusters of altijd mot met buren.

4e Huis 
( Kreeft, Maan, Water, hoofdkruis, hoekhuis)

In het kasteel is het de woonkeuken. Daar voel je je helemaal op je gemak, er hangt een geur van gebraden vlees of appeltaart. Er is een grote tafel waar je je onder kunt verschuilen, je eigen huisje maken of waar je aan kunt zitten met iemand waar je veel vertrouwen in hebt. De plek waar je je hart bloot kunt leggen, je zorgen en blijdschap kunt delen en een schouder vindt om aan uit te huilen. Je voelt je er veilig.
Je emotionele veiligheid ligt hier, de basis van je leven, het verleden. Het zit aan de onderkant van de horoscoop: de wortels van iemands bestaan en de manier hoe iemand naar zijn eigen verleden (jeugd) kijkt en deze ervaart. Het geeft vaak aanwijzingen hoe de persoon de ouder van hetzelfde geslacht ervaart. Hieruit voortvloeiend geeft het ook aanwijzingen hoe iemands eigen huis er uitziet en wat er met ‘huizen’ gebeurt.

Zo geeft Uranus in het vierde huis vaak aan dat er veel verhuizingen zijn.

5e Huis
(Leeuw, Zon, vuur, vast kruis, opvolgend huis)

In het kasteel is het de troonzaal. Het is de plek waar jij graag bent en ook graag met anderen deelt. Je voelt je er de koning te rijk en hier zwaai jij de scepter, jij voert de regie. Het heeft helemaal jouw sfeer en uitstraling. Jouw uiterste creativiteit en ontplooiing komt hier tot zijn recht. Anderen zijn daarbij van belang en de troonzaal hoeft helemaal geen traditionele ‘troon’ te hebben, er kan net zo goed een hangmat hangen of een zitkussen staan als troon. Laat concepten los en creëer je eigen troonzaal.

Persoonlijke ontplooiing. Uitingen van levenssituaties waarin iemand vanuit innerlijke onzekerheid zichzelf de kans biedt om te weten te komen wie hij eigenlijk is. Hier vinden we kinderen, verliefdheden, affaires, hobby’s, creativiteit, speelse zaken.

De Zon in dit huis vertelt dat de persoon zichzelf centraal mag stellen voor zijn eigen persoonlijke ontplooiing.

6e Huis
(Maagd, Mercurius, Aarde, bewegelijk kruis, vallend huis).

In het kasteel is dit de personeelskamer. Daar waar de roosters liggen, waar een computer staat met alle gegevens om het reilen en zeilen in het kasteel te organiseren. Je weet wie beschikbaar is, wie ziek is en welke taken er te doen zijn. Op een schip zou het de machinekamer zijn. Het hart van de organisatie.Het is het levensgebied van dagelijkse werkzaamheden en gezondheid. Is je gezondheid goed, dan kun je goed ‘werken’ en als je niet goed ‘werkt’ dan gaat dit ten koste van de gezondheid.Dit huis geeft aan wat je nodig hebt voor het dagelijks leven in huis of buitenshuis. Ook gezondheid en voeding zitten in dit huis. Het geeft dus geen carrière aan, maar wel de dagelijkse routine waarvan praktisch geleerd mag worden. Het is ook het huis van structuren. Iemand met veel planeten in dit huis is altijd bezig, trekt alles naar een serieuze werksituatie, ook de afspraken met vrienden.

Bijvoorbeeld:  Saturnus in dit huis maakt dat je heel serieus bent als het om organiseren gaat.

7e Huis
Venus, Lucht, hoofdkruis, hoekhuis)

De kamer in het kasteel is de zit/slaapkamer. Hier ontvang je alleen heel goede vrienden en relaties, de zgn. intimi. Het is dan ook het gebied van de een-op-een relaties, partnerschap in welke vorm dan ook en zeer goede vrienden. We komen boven de horizon, lijn Ascendant-Descendant en ontmoeten de ‘ander’. Het thema ‘ik-en-de-ander’ is hier aan de orde.We vinden hier het gebeid van een-op-een-relaties, huwelijk, partnerschap, contracten, vijanden. Dit huis geeft aanwijzingen over karaktereigenschappen die je zoekt bij een ander als aanvulling op jezelf, je leert hierdoor via een partner deze eigenschappen ook zelf te ontwikkelen. Dingen die in het 7e huis naar voren komen kunnen door de persoon zelf geuit worden, maar hij kan het ook tegen komen in het persoonlijk contact met en ander. Bv met

Pluto in dit huis: je kan machtsstrijd met een partner/compagnon hebben. Mogelijk met jezelf als machtsuitoefenaar, of de macht tegenover je krijgen ( beiden is ook goed mogelijk, in verschillende partners).

8e Huis
(Schorpioen, Pluto, water, vast kruis, opvolgend huis)

In het kasteel is het de geheime kamer. Het is de plek van geheimen, van het onbewuste en de drang naar onderzoek. Hij kan dicht zijn en een beerput voor allerlei niet graag geziene zaken worden of inspiratie en uitdaging om het onzichtbare zichtbaar maken.Dit huis symboliseert uitingen en levensomstandigheden waarin de behoefte aan bestaanszekerheden centraal staat. Ook hoe we ons verenigen met anderen, zowel op praktisch gebied (gezamenlijke financiën) als op emotioneel niveau (seksualiteit). Het is voor veel mensen een moeilijk huis. De eigenschappen die zich hier uitdrukken, worden vaak onderdrukt omdat ze niet aanvaard worden en er is vaak eerst een confrontatie met jezelf nodig om de pijnplekken bloot te leggen.Er kunnen ook angsten verborgen liggen. De kunst is om deze naar boven te halen, te omarmen en tot ‘schat’ te maken.
Het is ook het huis van andermans geld: hypotheken, belasting, erfenissen.Dit huis symboliseert ook uitingen en levensomstandigheden waarin de behoefte aan bestaanszekerheden centraal staat. Ook hoe we ons verenigen met anderen, zowel op praktisch gebied (gezamenlijke financiën) als op emotioneel niveau (seksualiteit). De eigenschappen die zich hier uitdrukken, worden vaak onderdrukt omdat ze niet aanvaard worden en er is vaak eerst een confrontatie met jezelf nodig om de pijnplekken bloot te leggen. We vinden in dit huis: transformatie, seksualiteit, omgaan met crises, waarden en normen, andermans geld, erfenissen, psychotherapieën, spiritisme, detective, onderzoek, de dood.

Saturnus in het 8e huis wil nog wel eens wijzen op angsten in dit leven, groot of klein.

9e Huis
(Boogschutter, Jupiter, vuur, bewegelijk kruis, vallend huis)

In het kasteel is het de bibliotheek, de plek waar je alle informatie kunt vinden waar jij naar op zoek bent. Er staan computers, er staat een globe, veel boeken en mogelijk een groot raam om naar de horizon te staren en je af te vragen wat daar achter ligt. Traditioneel is dit huis van informatie verzamelen en dit daarna delen met anderen. Het voedt de leraar in je. Je kunt er je blik verruimen en horizonverbreding  bevorderen, voor jezelf en voor anderen.Hieruit komt een levensvisie voort en als mogelijke onderwerpen kunnen we de verschillende geloven langs zien komen, hun grenzen en hun mogelijkheden. Filosofie en wijsbegeerte, astrologie en spiritualiteit. Reizen valt hier ook onder. Andere culturen, filosofie, levenswaarden en de mogelijkheid dit om te zetten naar wat bij jou past.Het is het huis van de middelbare school en universiteit.Het hoogste goed is om ‘kennis’ tot ‘weten’ te maken.Wijsheid!
Eigen 
wijsheid in Vrijheid!
Onder dit huis vallen alle blikverruimende en horizonverbredende uitingen en levensvisies, die er toe leiden om meer inzicht te krijgen in de menselijke natuur.Persoonlijke groei door kennis opnemen en ook kennis doorgeven. De leraar, het hoger onderwijs, contacten met buitenland, andere culturen, filosofie. Het zoeken naar levenswaarden en levensvisie, ook het onderzoeken van geloof en beleving.

Veel planeten in dit huis geeft wel eens aan dat de persoon veel met ‘buitenland’ te doen heeft.

10e Huis
(Steenbok, Saturnus, Aarde, hoofdkruis, hoekhuis, MC)

Dit is de torenkamer in het kasteel. Het is het hoogst haalbare op het gebied waar jij jouw talenten wilt neerzetten in de maatschappij. Dit is zeer cultuur bepaald. Uiteindelijk is het de uitdaging om de weg van de ziel te vinden. Het verhaal dat hierbij hoort: Een indiaantje wordt geboren met een zeker talent. Als de sjamaan, medicijnman, of een oude wijze vrouw uit de clan, door heeft welk talent dit is krijgt het indiaantje een naam dat hoort bij dat talent of opdracht voor dit leven. Het is de taak van deze indiaan om zijn talent(en) te delen met de gemeenschap waarin hij leeft om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn en groei van de gehele gemeenschap.
Vanuit de torenkamer wordt dit begeleid en bestuurd.Welke vlag wappert er op jouw kasteel, zodat mensen kunnen zien wat jij te bieden hebt? Weet je zelf waar je talenten liggen (beroep, passie)?In onze huidige maatschappij zijn termen als carrière, beroep, roeping, verdiensten van toepassing, maar eigenlijk moeten we kijken naar onze passie en onze talenten, los van geld en status. Dan komen we echt op ons pad en gaat het vaak als vanzelf.Confucius zei: “Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken.” Het is het gebied dat je status aangeeft, je plek in de maatschappij, je carrière. Ook de ouder van het andere geslacht zit vaak in dit huis. Voor het beroepsleven is dit huis belangrijk om te kijken wat men wil en hoe belangrijk je de treden op de maatschappelijke ladder vindt. De bewuste presentatie naar de buitenwereld. Je roeping.

Jupiter in dit huis geeft oa aan dat je vaak geluk hebt bij solliciteren en zelden zonder werk bent

11e Huis
(Waterman, Uranus, lucht, vast kruis, opvolgend huis)

In het kasteel is dit de balzaal. Je ontmoet er mensen en je ziet er groepjes ontstaan van mensen die wat gemeen hebben met elkaar, die op eenzelfde zielenniveau zitten. Je kunt je aansluiten bij verschillende groepen.het is het gebeid van gelijkgestemde zielen die elkaar willen treffen, hun krachten bundelen en dingen naar een hoger plan brengen. Je vindt hier informatie over het sociale functioneren, vriendenkring, groepen, collectieven, maatschappelijke idealen. Iemand met een sterk bezet 11e huis sluit zich aan bij groepen en verenigingen. Ik spreek graag over het gebied van de ‘clan’ omdat dat een woord is dat een bredere betekenis aangeeft dan het woord ‘groep. Doelen verruimen zich tot voorbij de individuele noden. Contact met gelijkgestemde zielen, uitwisseling. Gelijkheid, vrijheid, broederschap.

Bijvoorbeeld:   Met Uranus in dit huis wil je je niet zo maar aansluiten bij een groep, het moet wel specifiek bij je passen en je wilt de vrijheid om je er ook weer uit los te kunnen weken.

12e Huis
(Vissen, Neptunus, water, bewegelijk kruis, vallend huis)

In je kasteel is het de kapel, een plek waar je je terug kunt trekken, even bij jezelf zijn en los kunt laten wat er allemaal om je heen en met jezelf gebeurt. Bezinning. Voorbij de grenzen van het waarneembare kun je er via meditatie, wandelen of schrijven afdalen naar een andere frequentie om daar inzichten te laten ontstaan.Het is traditioneel ook het gebied van grote instellingen zoals ziekenhuizen en kloosters, daar waar het individu opgaat in het groter geheel. AL-EEN.

Voorbij de grenzen van het waarneembare, alleen zijn, het zolderkamertje, het onbewuste, slapen en dromen, spiritualiteit, grote instituten, kloosterleven. Ook geeft het aanwijzingen over dingen die bij de ouders speelden voor de geboorte.Dit huis is net als het 8e huis, een wat lastig huis door het diffuse, vaak onbewuste en moeilijk grijpbare karakter. Planeten in het 12e huis hebben moeite om naar buiten te komen, dit kan een gevoel van eenzaamheid geven.

Bijvoorbeeld: de Maan in het 12e huis geeft vaak aan dat de persoon de band met de moeder ‘gemist’ heeft.

Ga met onderstaande links naar de verschillende onderdelen om zelf alvast wat te duiden

succes

kijk ook eens op de winkelpagina voor readers die je nog beter op weg kunnen helpen.

winkelwagentje