E-mail vraag (gratis)

Via deze site is het mogelijk een vraag te stellen en hierop krijg je een persoonlijk antwoord via e-mail. (dus geen standaardantwoorden uit een automatisch gegenereerd bestand)
Omdat er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid wil ik er iets meer over te vertellen:

Stel de vraag zo concreet mogelijk en liefst met wat informatie over de situatie waaruit de vraag voortvloeit.
Geef altijd: Naam, geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats.
Het belang van een juiste geboortetijd is groot, lees meer hierover

Het kost veel tijd om een vraag astrologisch goed te beantwoorden. Ik neem ook voor een e-mail vraag serieus de tijd en probeer zo tot de kern van de vraag te komen en een ter zake doend antwoord te formuleren. Voor een e-mailvraag is het antwoord een stuk beknopter, maar geeft de vraagsteller een idee hoe de astroloog in kan gaan op de vraag.
Het is niet volledig uitgediept. Ik probeer het ‘NU-moment’ van je te pakken te krijgen in relatie tot je vraag, zodat je er NU wat aan hebt.

In principe geef ik antwoord op alle vragen, maar ik behoud mij het recht voor om geen antwoord te geven, bijvoorbeeld:

  • als de vraag, in mijn ogen, niet relevant is voor een ‘gelukkig’ leven. (bv: win ik een lot in de loterij?)
  • Ook ben ik heel voorzichtig om data te geven die in de toekomst liggen.
  • Vragen over horoscopen van derden doe ik uit privacy overwegingen niet. (tenzij het een kind onder de 12 jaar betreft)
  • Complexe vragen met meerdere horoscopen (vaak relatievragen) vallen ook niet onder de gratis e-mail vragen, daarvoor is te veel studie nodig.

De astrologie geeft geen concrete antwoorden, maar ‘mogelijkheden’ waar je wat mee kunt. We zien vaak wel dát er wat gebeurt, maar eigenlijk nooit wát er gebeurt.
De mens zelf heeft de keuze en bepaalt zelf wat hij/zij doet met de gegeven mogelijkheden en tendensen.

Lees ook het artikel over voorspellen!
Het kan bij drukte wel eens wat langer duren voordat je antwoord krijgt.

Een antwoord via deze mogelijkheid kan nooit volledig zijn. Daarvoor is een astrologisch gesprek van mens tot mens, of het E-consult beter geschikt.
Een e-mailvraag beantwoord ik in principe slechts één keer, wil je meer, bekijk dan de andere consult-mogelijkheden.

Stuur een e-mail met je vraag  en vergeet je geboortegegevens niet mee te sturen